Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

На кафедрах навчально-наукового інституту хімії працюють наукові школи.

Наукова школа кафедри біохімії та фізичної хімії заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

Наукова школа кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії започаткована член-кореспондентом М. В. Мохосоєвим (синтез та властивості складних оксидних систем), першим ректором університету, академіком Л. М. Литвиненком (реакційна здатність нуклеофілів та механізми реакцій нуклеофільного заміщення) та академіком Вищої школи І. О. Шевчуком (екстракція органічними розчинниками). На теперішній час на кафедрі працюють наукові школи з неорганічної хімії: поліоксометалати рідкісних і рідкісноземельних елементів (д р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев), хімії твердого тіла (д-р хім. наук, проф. Є. І. Гетьман), органічної хімії: розробка кількісної теорії реакційної здатності органічних сполук (д-р хім. наук, проф. І. В. Шпанько, д-р хім. наук, доц. О. М. Швед), аналітичної хімії: хімія навколишнього середовища, розділення й концентрування речовин (канд. хім. наук С. В. Радіо).

Наукові розробки кафедри спрямовані на дослідження будови монокристальних супрамолекулярних комплексів та мікроморфології поверхні нанорозмірних сполук, екстракцію іонів металів, проведення екологічного моніторингу об’єктів довкілля, створення медичних композицій на основі модифікованого гідроксиапатиту для ортопедії та стоматології, вивчення некаталітичних та каталітичних реакцій оксиранів з протонодонорними нуклеофілами, дослідження механізму нуклеофільного розкриття оксиранового циклу, розробку теорії кореляційного аналізу, створення нових матеріалів на основі епоксидних сполук різної морфології, в тому числі наноматеріалів.

Навчально-науковий інститут хімії активно співпрацює з інститутами Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук України, має тісні зв’язки з університетами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, США, Канади тощо.