Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Освітні програми

Навчально-науковий інститут хімії здійснює набір студентів за трьома ступенями освіти спеціальності 102 «Хімія»:

  • «Бакалавр» (освітні програми «Біохімія», «Хімія», термін навчання 4 роки);
  • «Магістр» (освітні програми «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія», «Фізична хімія», термін навчання 2 роки);
  • «Доктор філософії» (освітньо-наукова програма «Хімія», термін навчання 4 роки).

Освітні програми включають спеціалізації з фундаментальних напрямків хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія – і прикладного спрямування: хімічна екологія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів.

У структурі інституту функціонують:

  • кафедра біохімії та фізичної хімії (зав. кафедри – д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик);
  • кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії (зав. кафедри – д р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев);
  • навчально-науковий центр експериментальної хімії (в.о. директора – д р хім. наук, доц. О. М. Швед).

В ННІ хімії здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою «Хімія». Виконання дисертаційного дослідження реалізується в рамках наукової діяльності кафедр та наукових шкіл у напрямках неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії та хімії полімерів.

Детальнішу інформацію про умови прийому можна отримати в дирекції інституту або у приймальній комісії ДонНУ імені Василя Стуса.