Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Аспірантура

На ННІ хімії здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 102 «Хімія». Виконання дисертаційного дослідження реалізується в рамках наукової діяльності кафедр та наукових шкіл у напрямках неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії та хімії полімерів. Станом на вересень 2018 року на ННІ хімії навчаються 6 аспірантів.

зосенко.jpgАспірант ІІІ року — Зосенко Ольга Олександрівна (кафедра біохімії та фізичної хімії, спеціальність 02.00.04 — фізична хімія, науковий керівник — професор кафедри біохімії та фізичної хімії, д-р хім. наук, проф. Шендрик О. М.). Дисертаційне дослідження спрямоване на відновлення молекулярного кисню в радикально-ланцюгових процесах окиснення.


​​


​​

калінський.jpgАспірант ІІІ року — Калінський Олександр Михайлович (кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, спеціальність 02.00.03 — органічна хімія, науковий керівник — професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, д-р хім. наук, доц. Швед О. М.), працює над пошуком оптимальних методик синтезу каталізаторів реакції розкриття оксиранового циклу.

ютілова.jpgАспірант ІІІ року — Ютілова Ксенія Сергіївна (кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, спеціальність 02.00.03 — органічна хімія, науковий керівник — професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, д-р хім. наук, доц. Швед О. М.), працює над кінетичними дослідженнями поведінки третинних амінів та четвертинних амонієвих солей у реакціях нуклеофільного заміщення.

 

 

 

​​​​

Аспірант І року — Бахалова Євгенія Анатоліївна (кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, спеціальність 102 — хімія, науковий керівник — професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, д-р хім. наук, доц. Швед О. М.). Наукова робота присвячена дослідженню реакції нуклеофільного розкриття оксиранового циклу.

 

 

 

​​​​

Аспірант II року — Гордєєва Ірина Олександрівна (кафедра біохімії та фізичної хімії, спеціальність 102 "Хімія" , науковий керівник — завідувач кафедри біохімії та фізичної хімії, д-р хім. наук, проф. Шендрик О. М.). Дисертаційне дослідження спрямоване на пошук нових каталітичних систем аеробного окислення бензилових спиртів і фенолів.

 

 

 

​​​​

Аспірант І року — Іванцова Елла Сергіївна (кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії, спеціальність 102 — хімія, науковий керівник — професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, д-р хім. наук, проф. Розанцев Г. М.). Дослідження присвячене встановленню умов синтезу поліоксометалатів d-металів та розшифровці їх кристалічної структури.

​​​​