Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Освітні програми

На ННІ хімії відкрито освітні програми підготовки бакалавра: «Хімія» та «Біохімія» (термін навчання 4 роки); магістра: «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія», «Фізична хімія» (термін навчання 2 роки).

Освітні програми включають спеціалізації з фундаментальних напрямків хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія – і прикладного спрямування: хімічна екологія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів.

У структурі інституту кафедра біохімії та фізичної хімії (зав. кафедри – д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик), кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії (зав. кафедри – д-р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев) та навчально-науковий центр експериментальної хімії (в.о. директора – д-р хім. наук, доц. О. М. Швед).

В інституті здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою «Хімія» з терміном навчання 4 роки. Виконання дисертаційного дослідження реалізується в рамках наукової діяльності кафедр та наукових шкіл у напрямках неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії та хімії полімерів.