Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

«Хімічні проблеми сьогодення»http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/himichni_problemi_sogodenya.aspx«Хімічні проблеми сьогодення»Про ювілейну Десяту Українську наукову конференцію «Хімічні проблеми сьогодення», проведену на базі хімічного факультету.
Візит професора Пітера Скабариhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Vіzit-profesora-Pіtera-Skabari.aspxВізит професора Пітера СкабариСтуденти ДонНУ ім. Василя Стуса мали нагоду прослухати лекцію
«Хімічне шоу» від ДонНУ імені Василя Стусаhttp://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/«Khіmіchne-shou»-vіd-DonNU-іm.-Vasilya-Stusa.aspx«Хімічне шоу» від ДонНУ імені Василя Стусастає дедалі популярнішим у Вінниці
Відбувся візит декана природничого факультету (Литва)http://news.donnu.edu.ua/uk-ua/Pages/Vіdbuvsya-vіzit-dekana-unіversitetu-Litvi.aspxВідбувся візит декана природничого факультету (Литва)в ДонНУ імені Василя Стуса

Хімічний факультет

Важко знайти галузь народного господарства, поле життєдіяльності людини, де б не використовувались досягнення хімічної науки. Від високопрофесійного, свідомого застосування її здобутків, здійснюваного фахівцями найвищого рівня, залежить розвиток країни і суспільства.

Хімічний факультет відчинив свої двері для студентів у далекому 1965 р. — році заснування ДонНУ. Заслуга у створенні факультету, кафедр, наукових шкіл належить академікам АН України Л.М. Литвиненку, Р.В. Кучеру, члену-кореспонденту АН України С.М. Баранову, члену-кореспонденту АН СРСР М.В. Мохосоєву, академіку АН ВШ, заслуженому професору ДонНУ І.О. Шевчуку.

Хімічний факультет здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Хімія» на базі повної середньої освіти, магістрів і спеціалістів за спеціальностями «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія», «Фізична хімія» на основі базової вищої освіти (ОКР «Бакалавр»). Випускникам з базовою вищою освітою (термін навчання — 4 роки) присвоюється кваліфікація «Бакалавр хімії». Повну вищу освіту студент отримує після закінчення ОКР «Магістр», «Спеціаліст».

На хімічному факультеті діють денна форма з нормативним терміном навчання, денна і заочна форми зі скороченим терміном навчання на базі диплома молодшого спеціаліста, заочна форма з нормативним терміном навчання, а також друга вища освіта та екстернат.

На факультеті відкрито п’ять спеціалізацій з фундаментальних напрямків хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія і п’ять спеціалізацій прикладного напрямку: хімічна екологія, біохімія спорту, комп’ютерна хімія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів. Хімічний факультет проводить навчання в аспірантурі за наступними спеціальностями:

02.00.01 — «Неорганічна хімія»,

02.00.02 — «Аналітична хімія»,

02.00.03 — «Органічна хімія»,

02.00.04 — «Фізична хімія»,

02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук»,

02.00.15 — «Хімічна кінетика і каталіз».

Активну участь у навчальному процесі беруть провідні вчені інститутів НАН України. Вони читають лекції, проводять семінарські та лабораторні заняття, керують виконанням курсових і дипломних робіт, виробничими практиками, аспірантурою. Вчені факультету тісно співпрацюють із провідними вишами України, Російської Федерації, Польщі, Німеччини, Іспанії, Португалії, Великобританії, США.

Факультет активно співпрацює з профільними інститутами НАНУ і тими їх відділами, які виїхали з Донецька в інші наукові центри України:

  • Інститут хімії високомолекулярних сполук, м. Київ;
  • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна, м. Київ;
  • Інститут молекулярної біології і генетики, м. Київ;
  • Інститут хімії поверхні ім. А.А. Чуйко, м. Київ;
  • Львівське відділення Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка.

Серед випускників факультету 25 докторів і 245 кандидатів наук (в тому числі 21 — громадяни країн Європи, Азії, Африки, Америки). У числі наших випускників ректор, заступники директорів та завідувачі відділами галузевих і академічних НДІ, декани факультетів, завідувачі кафедр, професори, доценти, наукові співробітники і т.д. Переважна більшість викладачів факультету сьогодні — його випускники.

Факультет має добре налагоджені міжнародні зв’язки. Діють прямі договори про співпрацю.

Універсальність і глибина знань, які отримують студенти факультету, сприяють їх легкій адаптації та ефективній роботі в різних сферах діяльності.