Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Хімічний факультет

Знання хімії відкривають двері до розуміння багатьох явищ — від перетворень речовин та основ функціонування живих організмів до глобальних процесів, що відбуваються на планеті Земля та далеко за її межами. Успішна розробка і створення нових технологій і матеріалів та вдосконалення вже існуючих є неможливими без цієї науки. Від високопрофесійного, свідомого застосування здобутків хімії, здійснюваного фахівцями найвищого рівня, залежить сталий розвиток країни і суспільства, якість життя.

Історія хімічного факультету налічує більше 50 років (рік заснування — 1965). Заслуга у створенні факультету, кафедр та наукових шкіл належить академікам АН України Л. М. Литвиненку, Р. В. Кучеру, члену-кореспонденту АН України С. М. Баранову, члену-кореспонденту АН СРСР М. В. Мохосоєву, академіку АН ВШ, заслуженому професору ДонНУ І. О. Шевчуку.

Конкурентна перевага хімічного факультету — підготовка професіоналів з хімії та біохімії, дипломи яких визнаються не лише в Україні, а й університетами, науковими центрами та промисловими корпораціями хімічного профілю США, Канади, Європейського союзу, Ізраїлю та багатьох інших країн світу.

Освітні програми

Факультет здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 102 «Хімія». Має високопрофесійний викладацький склад: професори й доценти, переважна більшість яких є випускниками хімічного факультету.

На факультеті відкрито освітні програми підготовки бакалавра:

  • «Хімія» та «Біохімія» (термін навчання 4 роки);
  • магістра: «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія»,
  • «Фізична хімія» (термін навчання 2 роки).

Освітні програми включають спеціалізації з фундаментальних напрямків хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія — і прикладного спрямування: хімічна екологія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів.

В структурі факультету три кафедри: кафедра біохімії та фізичної хімії, кафедра неорганічної та аналітичної хімії, кафедра органічної хімії.

Здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою «Хімія». Термін навчання становить 4 роки. Виконання дисертаційних досліджень реалізується в рамках наукових шкіл кафедр у напрямках неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії та хімії полімерів.

Активну участь у навчальному процесі беруть провідні вчені інститутів НАН України. Вони читають лекції, проводять семінарські та лабораторні заняття, керують виконанням курсових і магістерських робіт, практиками, аспірантурою.

Факультет активно співпрацює з інститутами Національної та галузевих академій наук України, має тісні зв’язки з університетами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, США, Канади тощо.

Наші випускники

Універсальність і глибина знань, які отримують студенти факультету, сприяють їх легкій адаптації та ефективній роботі в різних сферах діяльності.

У числі наших випускників — керівники університетів, факультетів, кафедр, завідувачі відділів галузевих і академічних науково-дослідних установ, хімічних, фармацевтичних, криміналістичних, санітарно-гігієнічних, біохімічних та інших виробничих і спеціалізованих лабораторій, професори, доценти, наукові співробітники, викладачі, керівники різних ланок хімічних виробництв, підприємці тощо.

Українські та міжнародні компанії, дослідницькі центри та лабораторії охоче приймають на роботу випускників факультету. Більше 80 % випускників працюють за фахом в інститутах Національної та галузевих академій наук, вищих і середніх навчальних закладах, екологічних та санітарно-епідеміологічних службах, криміналістичних лабораторіях УМВС та лабораторіях лікарень, підприємствах хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості, серед яких корпорація «Arterium», фармацевтична компанія «Інфузія», ТОВ «Синбіас», ТОВ «ЄНАМІН», ТОВ «Укроргсинтез», ТОВ «Українські аерозолі», компанії «КОНТІ», «АВК» та багато інших.

На сьогодні факультет підготував більше 5 000 хіміків, включаючи громадян країн Європи, Америки, Африки, Азії. Більше 20 % випускників мають наукові ступені кандидатів і докторів наук.