Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Мельниченко Василь Іванович

мельниченко.jpgДоцент кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук.

Кімн. 203, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця.

Електронна пошта: [email protected].

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1982 — дотепер — доцент кафедри фізичної хімії.

1980-1982 — асистент кафедри фізичної хімії.

1975-1980 — старший науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

1976 — захист кандидатської дисертації на тему: «Вивчення кінетики вільнорадикальної полімеризації стиролу з використанням методів математичного моделювання» на Раді Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР, м. Донецьк.

1972-1975 — аспірант кафедри фізичної хімії ДонДУ.

1970-1972 — лаборант, інженер кафедри хімічної кібернетики Львівського державного університету ім. І. Франка.

1965-1970 — студент хімічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка.

Педагогічна діяльність:

Стаж педагогічної роботи В.І. Мельниченка у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 36 років. За цей час він підготував та читає загальні курси: «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», «Хімія високомолекулярних сполук» та низку спецкурсів з фізико-хімії полімерів. У свій час багато уваги приділяв впровадженню обчислювальної техніки, математичних методів у навчальний процес. Виконані під його керівництвом наукові роботи відзначались нагородами на Всеукраїнських конкурсах студентських робіт, представлені на наукових конференціях різного рівня.

Наукові інтереси:

Наукові інтереси — фізико-хімія радикальної полімеризації та кополімеризації у багатокомпонентних системах. Виконані наукові дослідження впроваджені у промислові процеси синтезу ударостійкого полістиролу неперервним способом на підприємствах України. Брав участь в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій «Сучасні проблеми фізичної хімії» (2000 — 2013 рр.), а також Всеукраїнських наукових конференціях студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», які проводились на базі хімічного факультету ДонНУ. Під керівництвом В.І. Мельниченка виконано та захищено 2 кандидатські дисертації, велика кількість магістерських та дипломних робіт. В.І. Мельниченко є автором близько 240 публікацій, серед них — статті, навчально-методичні посібники, авторські свідоцтва, тези конференцій. У період 1999-2014 рр. виконував обов՚язки заступника декана хімічного факультету з наукової роботи.

Основні публікації:

 1. Єнальєв В.Д., Мельниченко В.І. Ініційована полімеризація стиролу до глибоких стадій / Доп. АН УРСР, серія Б. — 1975 . — № 7. — С. 49 — 53.
 2. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko. Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Polystyrene Obteined Suspension Polymerization / Emulsion Polymerization — ACS Symposium Series. — 1976. — Chapter 14. — P. 211 — 227.
 3. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko [et al.]. Styrene Copolymerization with Rubber. I. Studies of Polystyrene Grafting to Rubber: Molecular Weight Characteristics of Homo-Polistyrene Matrix / Polymer Science and Technology. — 1979. — Vol. 11. — P. 59 — 68.
 4. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko [et al.]. Styrene Copolymerization with Rubber. II. Relationship between Polymer Morphology and Synthesis Conditions. / Polymer Science and Technology. — 1979. — Vol. 11. — P. 69 — 78.
 5. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko [et al.]. Styrene Copolymerization with Rubber. III. The Process Reguliarities Brought About by the Presence of Alifatic Mercaptans. / Polymer Science and Technology. — 1979. — Vol. 11. — P. 79 — 86.
 6. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko [et al.]. On the Correlation of Mechanical Properties of High Impact Polystyrene with its Morphology. Molecular-Weight Characteristics and Extrusion Conditions. / Polymer Science and Technology. — 1981. — Vol. 20. — P. 19 — 26.
 7. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko [et al.]. Correlation of Morphology, Mechanical Properties and Processing conditions of Modified High Impact Polystyrene. / Polymer Science and Technology. — 1981. — Vol. 20. — P. 27 — 30.
 8. V.D. Yenalyev, V.I. Melnychenko [et al.]. On the Influence of the Initial Stages of Styrene Copolymerization with Polibutadiene on High Impact Polystyrene Morphology. / Polymer Science and Technology. — 1981. — Vol. 20. — P. 39 — 44.
 9. Мельниченко В.И. Формирование молекулярно-массовых характеристик полистирола в условиях гель-эффекта. /Укр. хим. журн. — 1999.—Т. 65, № 7. — С. 56-59.
 10. Мельниченко В.И., Бовкуненко О.П. Чередников В.А.Сополимеризация стирола с метилметакрилатом в присутствии бензоилпероксида и хлорида тетраэтиламмония до глубоких стадий. /Вісник ДонНУ. — 1999, серия А.—№ 1.— С. 119- 122.
 11. Мельниченко В.И. Сополимеризация стирола с полибутадиеном в присутствии дикумилпероксида и меркаптанов./ Укр. хим. журн. — 2000.— Т.66, № 7. — С. 55-58.
 12. Манько К. И., Мельниченко В.И [и др.]. Радикальная сополимеризация фторалкилметакрилатов с метилметакрилатом. /Журн. прикл. Химии. — 2005. Т. 78, № 5. — С. 818-821.
 13. Манько К. І., Бовкуненко О. П., Мельниченко В.І. Кінетика кополімеризації фторалкілметакрилатів з метилметакрилатом на початкових стадіях. /Укр. хім. журн. — 2006. — Т.72, № 4. — С. 118-122.
 14. Манько К. И., Мельниченко В.И., Бовкуненко О. П. Связь условий синтеза, состава и свойств сополимеров на основе фтор(мет)акрилатов. / Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. — 2007. —Т. 50, № 12. — С. 76 — 80.
 15. Манько К. И., Зайцева В.В., Мельниченко В.И. [и др.]. Структура гетероассоциатов в смесях фторметакрилатов с метилметакрилатом. / Ж. физической химии. — 2009. — Т. 83, № 7. — С. 1271— 1274.
 16. О.П. Бовкуненко, В.І. Мельниченко, О.І. Хижан, С.М. [та ін.]. Радикальна полімеризація вінільних мономерів у присутності похідних фенілгідразонів. /Укр. хім. журн. — 2012. —Т. 78, № 8. — С. 124–128.
 17. Мікрохімічні експерименти. Новітні матеріали для вчителів, школярів і студентів. / О.Б. Ступін, В.І. Мельниченко — Донецьк: Донецький національний унівурситет, 2006. — 354 с.
 18. Физическая и коллоидная химия. Учебно-методическое пособие. / Мельниченко В.И., Бовкуненко О.П. [и др.] — Донецьк: Донецький національний унівурситет, 2007. — 89 с.
 19. Високомолекулярні сполуки. Навчально-методичний посібник. / О.П.Бовкуненко, В.І.Мельниченко — Донецьк: Донецький національний унівtрситет, 2009. — 127 с.