Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Радіо Сергій Вікторович

radio.jpgВ.о. завідувача кафедри аналітичної хімії (за сумісництвом), завідувач наукової частини НДЧ ДонНУ, кандидат хімічних наук.

Ауд. 215-А.

Електронна пошта: [email protected].

Основні етапи наукової, педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

2014 — дотепер — в.о. завідувача кафедри аналітичної хімії, доцент кафедри аналітичної хімії ДонНУ (за сумісництвом).

2013 — 2014 — доцент кафедри неорганічної хімії ДонНУ (за сумісництвом).

2004 — 2011 — асистент кафедри неорганічної хімії ДонНУ (за сумісництвом).

2012 — дотепер — завідувач наукової частини НДЧ ДонНУ.

2011 — захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук «Рівноваги в розчинах ізополівольфрамат-аніонів та їх солі з двозарядними катіонами» у спеціалізованій вченій раді К 11.052.06 ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Донецьк (науковий керівник — Г.М. Розанцев).

2011 — 2012 — в.о. завідувача наукової частини НДЧ ДонНУ.

2010 — 2011 — науковий співробітник НДЧ ДонДУ.

2006 — 2010 — молодший науковий співробітник НДЧ ДонНУ.

2003 — 2006 — аспірант ДонНУ за спеціальністю 02.00.01 — неорганічна хімія.

2003 — 2013 — викладач Загальноосвітнього спеціалізованого санаторного інтернатного закладу II-III ступенів «Ерудит» для обдарованих дітей Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, м. Донецьк (за сумісництвом).

2003 — 2007 — вчитель Донецького навчально-виховного комплексу № 1 (за сумісництвом).

2003 — інженер ІІІ категорії НДЧ ДонНУ.

1998 — 2003 — студент Донецького державного (з 2010 р. — національного) університету, м. Донецьк.

Науково-педагогічна діяльність:

Стаж наукової роботи С.В. Радіо у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 12 років. За цей час він пройшов шлях від інженера держбюджетного проекту науково-дослідної частини до завідування науковою частиною. Науково-дослідну й науково-організаційну роботу весь час поєднував із педагогічною діяльністю. Працював вчителем хімії у загальноосвітній школі, викладачем у ЗССІЗ II-III ступенів «Ерудит» для обдарованих дітей (читав курси «Філософія і методологія науки», «Загальна хімія», «Хімічний зв’язок і міжмолекулярна взаємодія», «Хімія координаційних сполук»), асистентом та доцентом на кафедрах хімічного факультету (читав курси «Аналітична хімія», «Методологія наукових досліджень», «Хемометрія, хімічна метрологія та математичні методи в аналітичній хімії», «Спектральні методи аналізу» тощо).

С.В. Радіо бере активну участь у суспільному житті хімічного факультету та університету. У 2010-2011 роках був Головою Ради молодих учених хімічного факультету. З 2011 р. є заступником Голови Науково-технічної ради ДонНУ, членом Ученої ради ДонНУ.

2007-2011 — І — V Всеукраїнські наукові конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», відповідальний секретар.

2008/2009 — Всеукраїнська олімпіада з хімії серед студентів класичних і педагогічних університетів, ІІ етап (Донецьк, ДонНУ), секретар олімпіади.

2009/2010 — Всеукраїнська олімпіада з хімії серед студентів класичних і педагогічних університетів, ІІ етап (Донецьк, ДонНУ), секретар олімпіади.

2010/2011 — Всеукраїнська олімпіада з хімії серед студентів класичних і педагогічних університетів, ІІ етап (Донецьк, ДонНУ), секретар олімпіади.

2011 — 4th International Scientific Olympiad on Chemistry for University Students (Tehran, Iran), науковий керівник команди України.

2012 — 5th International Scientific Olympiad on Chemistry for University Students (Kish Island, Iran), науковий керівник команди України.

2014/2015 — Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Хімічні науки» (Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара), член журі.

2014/2015 — XXV Менделєєвський конкурс студентських наукових робіт (Томськ, Російська Федерація), член журі.

Наукові здобутки:

Науковий доробок С.В. Радіо включає 148 друкованих робіт і об’єктів прав інтелектуальної власності, серед яких: 3 навчальні посібники, з яких один із грифом МОН України; 11 статей в міжнародних реферованих журналах із імпакт-фактором, які індексуються в наукометричній базі даних SCOPUS; 15 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України; 3 Патенти України на корисні моделі; cif-файли, депоновані у Міжнародних банках структур ICSD-Database (FIZ Karlsruhe, Germany) та Cambridge Crystallographic Data Center; матеріали та тези доповідей Всеукраїнських та Міжнародних конференцій.

У 2011 та 2012 роках наказами МОН України С.В. Радіо призначався науковим керівником збірної команди студентів України на IV та V Міжнародних олімпіадах з хімії (м. Тегеран, Ісламська Республіка Іран, 2011; місто-острів Кіш, Ісламська Республіка Іран, 2012). Два роки поспіль студентська збірна команда України посідала ІІ загальнокомандне місто, а в 2012 р. студент хімічного факультету виборов бронзову медаль в особистій першості.

У 2005-2006 рр. під час навчання в аспірантурі С.В. Радіо одержував академічну стипендію Президента України (наказ МОН України від 09.11.2005 р., № 646). У 2007 р. став лауреатом V Конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених-хіміків на здобуття гранту ім. академіка Л.М. Литвиненка та володарем І премії гранту. В 2009 р. вдруге став лауреатом VII Конкурсу науково-дослідних робіт молодих учених-хіміків ім. академіка Л.М. Литвиненка та володарем IІ премії гранту. У 2009-2011 рр. С.В. Радіо було призначено Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова № 1 Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 18.05.2009 р.). У 2011 р. виграв конкурс «Кращий молодий учений Донецького національного університету» в галузі природничих наук (Диплом I ступеня). У 2012 р. виграв конкурс «Кращий молодий учений Донецької області», проведений Донецькою обласною державною адміністрацією. У 2015 р. став переможцем (Диплом IІ ступеня) конкурсу «Кращий молодий учений Донецького національного університету» в галузі природничих наук.

У листопаді — грудні 2015 р. проходив наукове стажування у Вроцлавському університеті (Universytet Wrocławski, Rzeczpospolita Polska) у науково-дослідному відділі кристалографії хімічного факультету (ZB-14 X-Ray Crystallography, керівник — Prof. Tadeusz Lis).

Вибрані публікації:

Scopus Author ID 12765904800

ORCID Author ID 0000-0001-9808-0392

ResearchGate — page Sergii V. Radio (https://www.researchgate.net/profile/Sergii_Radio)

 1. Rozantsev G.M., Radio S.V., Kozlova T.L. Investigation of Heteropoly Niobotungstolanthanidate Ions Equilibria in the Aqueous Solutions at Different Ionic Strengths // Polish Journal of Chemistry. —2006. —Vol. 80, № 2. —P. 235-246.
 2. Rozantsev G.M., Radio S.V., Yelyakina V.O., Goncharov E.M., Gumerova N.I. Synthesis and Properties of Calcium Isopoly Tungstates // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2007. —№ 6. —P. 48-55. (In Ukrainian)
 3. Rozantsev G.M., Radio S.V., Belousova E.E., Velychko V.G. Interaction of Lead Nitrate With Acidified Aqueous Solutions of Sodium Tungstate // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2008. —№ 6. —P. 111-116. (In Russian)
 4. Rozantsev G.M., Radio S.V., Gumerova N.I. Strontium Isopoly Tungstates: Synthesis and Properties // Polish Journal of Chemistry. —2008. —Vol. 82, № 11. —P. 2067-2080.
 5. Rozantsev G.M., Radio S.V., Gumerova N.I., Baumer V.N., Shishkin O.V. Phase formation in the Ni2+—WO42——H+—H2O system (Z = 1.00). Crystal structure and properties of sodium heteropolyhexatunsten nickelate(2+) Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O // Journal of Structural Chemistry. —2009. —Vol. 50, № 2. —P. 296-305. DOI: 10.1007/s10947-009-0041-z
 6. Radio S.V., Pavlii P.M., Rozantsev G.M. Modeling of equilibria in solutions Ni2+ — WO42— — H+ — H2O // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2009. —№ 4. —P. 152-158. (In Russian)
 7. Yeliakina V.A., Radio S.V., Ignatov A.V., Rozantsev G.M. Interaction of Magnesium Chloride with Acidified Aqueous Solutions of Sodium Tungstate // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2009. —№ 6. —P. 88-93. (In Russian)
 8. Rozantsev G.M., Radio S.V., Gumerova N.I., Baumer V.N., Shishkin O.V. Synthesis and Crystal Structure of Hydrogen Strontium Paratungstate Sr4.5H[W12O40(OH)2]·30H2O // Russian Journal of Inorganic Chemistry. —2010. —Vol. 55, № 5. —P. 683-691. DOI: 10.1134/S0036023610050062
 9. Radio S.V., Kryuchkov M.A., Zavialova E.G., Baumer V.N., Shishkin O.V., Rozantsev G.M. Equilibrium in the acidified aqueous solutions of tungstate-anion: synthesis of Co(II) isopoly tungstates. Crystal structure of Co(II) paratungstate B Со5[W12O40(OH)2]∙37H2O // Journal of Coordination Chemistry. —2010. —Vol. 63, № 10. —P. 1678-1689. DOI:10.1080/00958972.2010.489947
 10. Radio S.V., Rozantsev G.M., Baumer V.N., Shishkin O.V. Crystal Structure of Nickel Paratungstate B Ni5[W12O40(ОН)2]·37H2O // Journal of Structural Chemistry. —2011. —Vol. 52, № 1. —P. 111-117. DOI: 10.1134/S002247661101015X
 11. Gumerova N.I., Semenova К.А., Rozantsev G.M., Radio S.V. Formation of Rolyoxometalate Anions in Acidified Aqueous Solutions of Sodium Tungstate in the Presence of Co(II) and Ni(II) // Journal of Siberian Federal University. Chemistry. —2012. —Vol. 5, № 1. —С. 73-85. (In Russian)
 12. Gumerova N.I., Rozantsev G.M., Radio S.V. Gadolinium heteropoly hexatungstonickelate(II): Synthesis, properties and surface morphology // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2012. —№ 1. —P. 88-92. (In Russian)
 13. Radio S.V., Yelyakina V.O., Mel’nik N.O., Rozantsev G.M. Synthesis of Barium Isopoly Tungstates // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2012. —№ 5. —P. 127-132.
 14. Rozantsev G.M., Zaslavska L.V., Bilousova K.Ye., Loboda T.I., Vavilova S.M., Ignatieva V.V., Radio S.V. Using of Isopoly and Heteropoly Compounds as a Modifiers of Resistive Compositions Based on Ruthenate (IV) // Bulletin of Donetsk National University, Ser. A: Natural Science. —2012. —№ 2. — P. 132-139. (In Russian)
 15. Radio S.V., Gumerova N.I., Baumer V.N. Crystal Structure of Sodium-Strontium Paratungstate B, Na6Sr2[W12O40(OH)2]·24H2O // Journal of Structural Chemistry. —2013. —Vol. 54, № 1. —P. 95-101. DOI: 10.1134/S0022476613010137
 16. Zaslavskaya L.V., Belousova E.E., Radio S.V., Vavilova S.M., Kryuchkov M.A., Ignatov A.V., Poymanova O.Yu., Rozantsev G.M. Finely dispersed powders of silicon—substituted hydroxyapatite obtained from solutions // Proceedings of The International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. —2013. —Vol. 2, № 2. — 02PCN06(4pp).
 17. Gumerova N.I., Kasianova K.V., Notich A.V., Rozantsev G.M., Radio S.V. Synthesis and surface morphology of Europium and Lutetium heteropolyhexatungstonickelate (II) // Bulletin of Donetsk National University, Ser. A: Natural Science. —2013. —№ 2. — P. 118-122. (In Russian)
 18. Radio S.V., Kapluk T.O., Ivantsova E.S., Rozantsev G.M. Sodium Heteropoly Decatungstodysprosiate (III) Na9[Dy(W5O18)2]·30H2O: Synthesis, Properties, Surface Micromorphology // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). — 2013. — № 6. — P. 91-97. (In Russian)
 19. Radio S.V. Synthesis Of Lanthanide Salts With Paratungstate B Anion, Ln10[W12O40(OH)2]3∙nH2O (Ln = Ce, Dy, Ho) // The Bulletin of DonNTU. The Chemical Series. — 2014. — Vol. 22, № 1. — Р. 81-88. (In Russian)
 20. Gumerova N.І., Pilipenko А.О., Rozantsev G.M., Radio S.V. Surface morphology and thermal transformations of Na4[Ni(OH)6W6O18]·16H2O // Ukrainian Journal of Chemistry. —2014. — Vol. 80, № 4. — P. 85-91. (In Russian)
 21. Radio S.V., Melnik N.A., Ivantsova E.S., Baumer V.N. Crystal Structure Of Double Sodium-Copper(II) Paratungstate B: Na2Cu3(CuOH)2[W12O40(OH)2]∙32H2O // Journal of Structural Chemistry. — 2014. — Vol. 55, № 5. — P. 879-886. DOI: 10.1134/S0022476614050126
 22. Gumerova N.I., Kasyanova K.V., Rozantsev G.M., Baumer V.N., Radio S.V. Synthesis and Crystal Structure of Potassium—Nickel Heteropoly Hexatungstonickelate (II) K3Ni0,5[Ni(OH)6W6O18]·12H2O with Anderson-Type Anion and Potassium—Nickel Paratungstate B K6Ni2[W12O40(OH)2]·22H2O // Journal of Cluster Science. — 2015. — Vol. 26, № 4. — Р. 1171–1186. DOI: 10.1007/s10876-014-0805-2
 23. Poimanova O.Yu., Radio S.V., Bilousova K.Ye., Baumer V.N., Rozantsev G.M. Equilibria in the acidified aqueous-dimethylformamide solutions of tungstate-anion. Synthesis, crystal structure and characterization of novel decatungstate [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 // Journal of Coordination Chemistry. — 2015. — Vol. 68, № 1, — Р. 1-17. DOI:10.1080/00958972.2014.987136
 24. Mariichak O.Yu., Ivantsova E.S., Rozantsev G.M., Radio S.V. Thulium-Containing Heteropoly Tungstate With Peacock—Weakley Anion: Synthesis, Properties, And Surface Micromorphology // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii (Issues of Chemistry and Chemical Technology). —2015. — Vol. 3 (101). — P. 38-44.
 25. Gumerova N.I., Melnik N.A., Rozantsev G.M., Baumer V.N., Radio S.V. Sodium heteropolyhexamolybdenumnickelate (II) Na4[Ni(OH)6Mo6O18]·16H2O with an Anderson anion: Synthesis and crystal structure // Journal of Structural Chemistry. — 2015. — Vol. 56, № 5. — Р. 926-933. DOI: 10.1134/S0022476615050157