Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедри

У складі факультету функціонують п’ять кафедр, які здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів як на бюджетні місця за держзамовленням, так і на контрактній основі за напрямом підготовки «Хімія» (ОКР «Бакалавр») і чотирма спеціальностями (ОКР «Магістр», «Спеціаліст»): «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія» і «Фізична хімія».

Кафедра неорганічної хімії готує магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Хімія» (спеціалізації «Неорганічна хімія», «Комп’ютерна хімія» ) для хімічної, металургійної, вугільної, фармацевтичної та харчової промисловості; радіоелектроніки, хімічної екології та побутової хімії, науково-дослідних інститутів і науково-виробничих об’єднань, дослідницьких виробництв НДІ і малих підприємств; викладачів ВНЗ, технікумів, ліцеїв, коледжів та загальноосвітніх шкіл.

Кафедра органічної хімії забезпечує підготовку магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Хімія» (спеціалізації «Органічна хімія» та «Хімія лікарських речовин»). Випускники кафедри працюють у науково-дослідних і навчальних закладах, на підприємствах харчової, хімічної, металургійної та фармацевтичної промисловості.

Кафедра аналітичної хімії готує магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Аналітична хімія» (спеціалізації «Аналітична хімія», «Хімічна екологія»), які забезпечують якість та екологічну безпеку життя людини. На кафедрі підготовлені 22 кандидати наук, 2 доктори наук, 3 доктори наук для іноземних держав і понад 500 хіміків-аналітиків для різних країн.

Кафедра фізичної хімії проводить підготовку магістрів і спеціалістів за спеціальністю «Фізична хімія» (спеціалізації «Фізична хімія», «Хімія харчових продуктів»). На сьогоднішній день більше 80% випускників кафедри працюють за фахом на підприємствах харчової промисловості, коксохімічних, хімічних, металургійних виробництвах, у провідних наукових установах, школах, технікумах, вищих навчальних закладах.

Випускники кафедри біохімії (спеціалізації «Біохімія», «Біохімія спорту») — біохіміки з поглибленою фізико-математичною та хімічною підготовкою — користувалися і користуються попитом з боку провідних біохімічних наукових центрів колишнього СРСР, України та багатьох інших країн. За час існування кафедра підготувала близько 1000 біохіміків, 200 з яких є громадянами 35 країн далекого зарубіжжя. Понад 20% випускників кафедри мають вчений ступінь кандидата і доктора наук.