Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра аналітичної хімії

Кафедра аналітичної хімії готує спеціалістів, які забезпечують якість та екологічну безпеку життя людини.

Навколишній світ складається з хімічних речовин які умовно можна розділити на дві групи: речовини, що сприяють процесам життєдіяльності, і на речовини, що зашкоджують цим процесам. Останні називають екологічно небезпечними. Часто екологічна небезпечність хімічних речовин залежить від якісного складу та кількісного співвідношення елементів. Це насамперед відноситься до так званих мікроелементів та біологічно активних речовин довкілля (повітря, води, грунти, їжа, лікі, біорідини та ін.). Багато елементів в малих кількостях є корисними для життєвих процесів, а у великих кількостях є екологічно небезпечними. Проблеми якісного та кількісного складу речовин вивчає наука — аналітична хімія. Серед корисних речовин часто за тих, чи інших обставин знаходяться речовини невідомого складу. Відкриття їх, ідентифікація — складна аналітична задача.

кафедра аналітичної хімії.jpgКафедра аналітичної хімії з моменту заснування в 1966 році стала науковим та навчальним центром роботи хіміків-аналітиків в нашому регіоні. Її організатор і перший завідувач — академік АН Вищої школи України, доктор хімічних наук, професор, заслужений професор Донецького національного університету, кавалер ордена «Знак Пошани» Шевчук Іван Олексійович.

На кафедрі підготовлено 22 кандидати наук, 2 доктори наук, 3 доктори наук для іноземних держав і понад 500 хіміків-аналітиків для різних країн, їх кропітка високопрофесійна робота направлена на покращення якості та екологічної безпеки життя людей. При кафедрі створені і акредитовані дві аналітичні лабораторії, виконуються держбюджетні та госпдоговорні роботи. Головні досягнення вчених, аспірантів, студентів запатентовані більш як в 30 винаходах, надруковані в книгах і багатьох наукових статтях. Кафедра має сучасну матеріальну базу, яка дозволяє створювати нові конкурентноздатні методики аналізу та впроваджувати їх у практику.

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]