Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра біохімії

кафедра біохімії.jpg
Кафедра біохімії заснована на хімічному факультеті в 1965 р. з ініціативи першого ректора університету, академіка, доктора хімічних наук, професора Л.М. Литвиненка та доктора біологічних наук, професора Є.Х. Іваненка.

Відкриттям кафедри біохімії в ДонНУ вперше в СРСР в якості експерименту була розпочата підготовка фахівців за спеціальністю «Біохімія» не за біологічним, а за хімічним напрямом. ДонНУ і сьогодні лишається єдиним в Україні університетом, хімічний факультет якого має 4-й рівень акредитації з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю: «Біохімія» в межах напряму «Хімія».

Випускники кафедри — біохіміки з поглибленою фізико-математичною і хімічною підготовкою користувались і користуються попитом з боку провідних біохімічних наукових центрів України та багатьох інших країн. За час існування кафедра підготувала близько 800 біохіміків, 200 з яких є громадянами 35 країн дальнього зарубіжжя. Понад 20% випускників кафедри мають науковий ступінь кандидата наук, близько 20 чоловік — доктори наук.

З 1993 р. в співробітництві з кафедрою фізичного виховання ДонНУ, на замовлення Міністерства в справах молоді і спорту України в межах спеціальності «Біохімія» розпочато підготовку фахівців за спеціалізацією «Біохімія спорту».

З 2000 р. навчання за спеціальністю «Біохімія» проводиться за двома формами: денною та заочною. Заочне відділення функціонує на контрактній основі. Для вступу на це відділення треба мати освітньо-кваліфікаційний рівень не нижчий за молодшого спеціаліста (середня спеціальна освіта).

На умовах повної компенсації витрат за навчання, за спеціальністю «Біохімія» відкрито екстернатуру. Бакалаври, спеціалісти і магістри з хімічною та технічною освітою можуть отримати другу вищу освіту.

Професорами кафедри за держзамовленням і на контрактній основі через аспірантуру проводиться підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі хімічних наук за спеціальностями: 02.00.03 — «Органічна хімія», 02.00.15 — «Хімічна кінетика і каталіз».

Оскільки основним завданням кафедри є підготовка фахівців, здатних до самостійної науково-дослідної роботи, для їх практичної підготовки, окрім лабораторій кафедри, широко використовуються експериментальні бази наукових центрів НАН України — Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, м. Київ; Інституту молекулярної біології та генетики, м. Київ та ін.

Наукові дослідження кафедри з дня її заснування ведуться в тісному контакті з ІнФОВ НАН України. Тематика НДР кафедри на сьогодні це дослідження трансфазно-каталітичних процесів в гетерогенних системах рідина-рідина, механізмів та кінетики реакцій нуклеофільного заміщення, принципів утворення пептидного зв’язку, радикально-ланцюгових процесів пероксидації ліпідів молекулярним киснем та механізмів дії антиоксидантної системи в клітинах аеробів.

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]

кафедра біохімії 1.jpg