Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра неорганічної хімії

Кафедра неорганічної хімії готує фахівців за спеціальністю «хімія» для хімічної, металургійної, вугільної, фармацевтичної та харчової промисловості; радіоелектроніки, хімічної екології та побутової хімії; науково-дослідних інститутів і науково-виробничих об’єднань, дослідницьких виробництв НДІ та малих підприємств; викладачів вузів, технікумів, ліцеїв, коледжів та загальноосвітніх шкіл.

Вона профільована на підготовку студентів 2-х спеціалізацій: неорганічна та комп’ютерна хімія.

При кафедрі існує підрозділ НДЧ ДонНУ.

Протягом навчання студенти отримують глибокі знання в області синтезу неорганічних, біонеорганічних та органометалічних сполук, оволодівають сучасними методами їх дослідження; вивчають механізми твердофазних реакцій та реакцій, що протікають у водних середовищах; знайомляться з властивостями неорганічних сполук, біогенних елементів та областями їх застосування; отримують вміння та навички в розробці процесів моделювання хімічних реакцій.

Комп’ютерне і методичне забезпечення кафедри надає можливість проводити навчання і здійснювати контроль знань за розробленими програмами, що використовуються у вивченні неорганічної хімії, кристалохімії, хімії твердого тіла. Пакети програм для розрахунку ряду констант процесів комплексоутворювання, а також у вивченні реакцій, що протікають у розчинах і твердій фазі, формують у студентів кафедри уміння обробляти на ЕОМ експериментальні дані, отримані у наукових дослідженнях.

На базі кафедри було проведено шість Українських науково-методичних конференцій «Комп’ютерні програми навчального призначення з хімії».

Cпівробітниками кафедри створені комп’ютерні варіанти підручників з кристалохімії та з хімії для 8 класу середньої школи, а також програми для вивчення та контролю знань окремих розділів неорганічної хімії, кристалохімії, спецкурсів. Видано 2 підручники з комп’ютерного контролю знань з загальної та неорганічної хімії для студентів хімічного і нехімічного профілю. Створені програми, апробовані не тільки в ДонНУ, але й передані для використання в навчальні заклади різних куточків України, в тому числі й до провідних університетів — Ужгородського, Львівського, Київського, Дніпропетровського, Харківського та інших.

«Методика викладання хімії» є одним із загальних курсів кафедри, засвоєння якого дозволяє випускникам факультету одержати висококваліфіковану підготовку у методологічних прийомах викладання хімії та хімічної екології в загальноосвітніх школах. Випускники кафедри працюють викладачами в школах, ліцеях, коледжах, технікумах і вишах. Багато з них захистили кандидатські дисертації і працюють над докторськими.

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]