Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра органічої хімії

КОХ.jpgКафедра опікується і забезпечує підготовку студентів двох спеціалізацій: органічна хімія і хімія лікарських речовин.

З накових напрямків в області чистої та прикладної органічної хімії, які розробляються на кфедрі, треба відмітити наступні:

  • Створення композитних матеріалів із заданими властивостями на основі епоксидних смол для електронної техніки.
  • Створення органічних напівпровідникових і провідникових матеріалів, що можуть стати матеріалом майбутнього в радіоелектрониці та інформаційних технологіях. 
  • Дослідження перехресного кореляційного аналізу у кінетиці реакцій нуклеофільного заміщення для встановлення механізмів органічних реакцій.
  • Робота над впровадженням системи знешкодження промислових стоків гальванічної дільниці заводу.
  • Створення фізіологічно-активних речовин та лікарських засобів. Це дослідження проводиться у межах створеної на кафедрі лабораторії, яка досліджує та випробовує методами фармакінетики і фармакодинаміки лікарські препарати і їх метаболіти з метою їх застосування у фармакології.

Кафедра є єдиною на факультеті, що займається фундаментальними розробками в області педагогіки з проблеми сучасних технологій навчання на тему: «Тести як інструмент вимірювання в сучасних технологіях навчання». В цьому напрямку проводяться розробки методик створення, визначення якості тестів і тестових завдань, методики тестування, застосування тестів для моніторингу знань учнів з хімії, контролю за дотриманням стандартів освіти, методик визначення сили мотивів навчання учнів у загальноосвітній школі, передбачення успішності учнів за рівнем їх інтелекту і рівня мотивації.

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]