Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра фізичної хімії

кафедра фізичної хімії.png
Кафедра фізичної хімії заснована у 1968 році під керівництвом видатного вченого — академіка Романа Володимировича Кучера. Завідувачі кафедри: 1971-1984 рр. — к.х.н., доцент Всеволод Дмитрович Єнальєв, 1984-2005 рр. — к.х.н., професор Алім Микитович Ніколаєвський. З 2005 року кафедру очолював д.х.н., професор Михальчук Володимир Михайлович.

Кафедра проводить підготовку:

  • бакалаврів за напрямом «Хімія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Фізична хімія»(спеціалізації «Фізична хімія» та «Хімія харчових продуктів»);
  • кандидатів хімічних наук за спеціальностями «Фізична хімія», «Хімія високомолекулярних сполук».

Студенти кафедри вивчають дисципліни загального курсу («Фізична хімія», «Хімія високомолекулярних сполук», «Квантова хімія», «Супрамолекулярна хімія», «Колоїдна хімія», «Хімічна технологія» та ін.) та спеціальні авторські курси, розроблені на кафедрі за результатами багаторічної наукової праці. Інформативні лекції та насичені практичні заняття дозволяють студентам не тільки набути цінних знань про те, як відбуваються хімічні процеси, а й навчитися керувати ними, створювати новітні технології, перспективні матеріали.

Кафедра фізичної хімії є ініціатором заснування на хімічному факультеті нової спеціалізації «Хімія харчових продуктів». Підготовка спеціалістів у галузі хімії харчових продуктів забезпечена введенням особливих програм, заснованих на міждисциплінарному принципі навчання, поєднанні гуманітарної, природничо-наукової і технічної освіти.

Навчальні плани за двома спеціалізаціями включають такі спеціальні курси, як прикладна спектрохімія, полімерні композиційні матеріали, функціональні наноматеріали, актуальні напрями прикладної електрохімії, фізичні методи в хімії, наноструктуровані сітчасті полімери і композити, фізико-хімічні основи наноматеріалів, теоретичні основи прикладної електрохімії; біохімія і молекулярна біологія, фізико-хімічні методи аналізу, метрологія і стандартизація харчових продуктів, хімія природних біологічно-активних речовин, фізико-хімічні основи виробництва харчових продуктів, хімія окиснювального старіння жирів і жировмісних продуктів, хімія макро- і мікроелементів тощо.

Викладачі кафедри навчають студентів самостійно мислити, планувати і проводити експеримент, аналізувати одержані дані. Це є запорукою успішної дослідницької діяльності студентів: їхні наукові роботи відзначені чисельними грамотами та дипломами всеукраїнських та міжнародних конференцій, а також іменними стипендіями.КФХ.png
Кафедра має договори про співпрацю з Українським державним науково-дослідним інститутом пластмас, ТОВ «Українські аерозолі», Львівським національним університетом ім. І. Франка, Інститутом хімії та хімічних технологій національного університету «Львівська політехніка», Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститутом проблем хімічної фізики Російської академії наук, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, Московською державною академією ветеринарної медицини та біотехнологій ім. К.І. Скрябіна, Університетом ім. А. Міцкевича (м Познань, Польща), підприємствами харчової промисловості ЗАТ «Славолія», ЗАТ «Макаронна фабрика», ЗАТ «АВК», ЗАТ «Сармат», ЗАТ ВО «Конті», ЗАТ «Артемівський завод шампанських вин «Артемівськ Вайнері», ЗАТ «Геркулес». З 2007 року відкрито філію кафедри в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України.

За ініціативи кафедри фізичної хімії був проведений науковий міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми каталізу» (ДонНУ, 2000 р.) і шість міжнародних конференцій «Сучасні проблеми фізичної хімії» (ДонНУ, 2002 р., 2004 р., 2007 р., 2009 р., 2011 р., 2013 р.). Кафедра організувала і провела Українсько-російський симпозіум з високомолекулярних сполук, присвячений пам’яті проф. Ю.С. Зайцева, а також наукові конференції викладачів і студентів хімічного факультету ДонНУ, присвячені 80-річчю з дня народження академіка Л.М. Литвиненка і 75-річчю з дня народження академіка Р.В. Кучера.

На сьогодні вченими кафедри опубліковано 7 монографій, понад 1000 наукових статей, одержано 50 патентів, видано більше 30 навчально-методичних посібників. Кафедра випустила за ці роки понад 600 фахівців, 76 випускників кафедри мають науковий ступінь кандидата та 7 — науковий ступінь доктора хімічних наук.

На сьогодні 80% випускників кафедри працюють за фахом. Випускники кафедри працюють і навчаються за кордоном (США, Німеччина, Португалія, Ізраїль, Франція, Польща та ін.).

Універсальність та глибина знань, які отримують студенти кафедри сприяють їх легкій адаптації та ефективній праці в найрізноманітніших галузях:

  • на підприємствах харчової промисловості;
  • на коксохімічних, полімерних, машинобудівних заводах;
  • у провідних наукових установах, вищих навчальних закладах, технікумах чи школах.

Серед нетривіальних місць працевлаштування наших студентів — Національний антидопінговий центр, Держуправління екології, Науково-дослідна експертно-криміналістична лабораторія при УМВС. Серед випускників кафедри тільки за 2000-2010 рр. близько 7% вже обіймають керівні посади.

Контакти:

Електронна пошта: [email protected]