Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кваліфікації

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Хімія», а також магістрів і спеціалістів за спеціалізаціями «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія», «Фізична хімія» на денній та заочній формах навчання здійснюється відповідно до ліцензованого обсягу, наведеного в таблиці.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів і ступенів освіти за спеціальністю «Хімія»

ОКР/СОЛіцензований обсяг
Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
«Бакалавр» (6.040101) 15050
«Магістр»:
  • 8.04010101 «Хімія»
  • 8.04010104 «Аналітична хімія»
  • 8.04010105 «Фізична хімія»
  • 8.04010110 «Біохімія»


15
5
5
18 

10
«Спеціаліст»:
  • 8.04010101 «Хімія»
  • 8.04010104 «Аналітична хімія»
  • 8.04010105 «Фізична хімія»
  • 8.04010110 «Біохімія»


45
20
20
40

            
70


30

Навчальний процес забезпечують 5 випускових кафедр, які готують фахівців за такими освітніми програмами: