Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Аспірантура

На факультеті відкрито п’ять спеціалізацій з фундаментальних напрямків хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія і п’ять спеціалізацій прикладного напрямку: хімічна екологія, біохімія спорту, комп’ютерна хімія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів. Хімічний факультет проводить навчання в аспірантурі за наступними спеціальностями:

  • 02.00.01 — «Неорганічна хімія»,
  • 02.00.02 — «Аналітична хімія»,
  • 02.00.03 — «Органічна хімія»,
  • 02.00.04 — «Фізична хімія»,
  • 02.00.06 — «Хімія високомолекулярних сполук»,
  • 02.00.15 — «Хімічна кінетика і каталіз».

Станом на грудень 2015 року на хімічному факультеті навчаються 3 аспіранти І року навчання і 1 аспірант ІІ року навчання.

марійчак.jpgАспірант ІІ року — Марійчак Олександра Юріївна (кафедра аналітичної хімії, спеціальність 02.00.01 — неорганічна хімія, науковий керівник — в.о. завідувача кафедри аналітичної хімії, к.х.н. Радіо С.В.), дисертаційне дослідження присвячено поліоксовольфраматам з катіонами лантанідів.

зосенко.jpgАспірант І року — Зосенко Ольга Олександрівна (кафедра біохімії, спеціальність 02.00.04 — фізична хімія, науковий керівник — завідувач кафедри, д.х.н., проф. Шендрик О.М.), дисертаційне дослідження присвячено відновленням молекулярного кисню в радикально-ланцюгових процесах окиснення.


​​


​​

калінський.jpgАспірант І року — Калінський Олександр Михайлович (кафедра органічної хімії, спеціальність 02.00.03 — органічна хімія, науковий керівник — в.о. завідувача кафедри, д.х.н., доц. Швед О.М.), працює над пошуком оптимальних методик синтезу каталізаторів реакції розкриття оксиранового циклу.

ютілова.jpgАспірант І року — Ютілова Ксенія Сергіївна (кафедра органічної хімії, спеціальність 02.00.03 — органічна хімія, науковий керівник — в.о. завідувача кафедри, д.х.н., доц. Швед О.М.), працює над кінетичними дослідженнями поведінки третинних амінів та четвертинних амонієвих солей у реакціях нуклеофільного заміщення.

​​​​