Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

VI Міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізичної хімії»

VI Міжнародна конференція.jpg
З 9 по 12 вересня 2013 року на базі хімічного факультету Донецького національного університету відбулася VІ Міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізичної хімії». В організації конференції приймали участь Міністерство освіти і науки України, Українське хімічне товариство, Донецький науковий центр НАНУ, Донецький національний університет, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ.

На конференції були представлені наукові доповіді з усіх регіонів України та зарубіжжя: Республіки Білорусь, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, Франції, США, Республіки Вірменія, Казахстану, Таджикистану. У конференції прийняли участь понад 450 науковців, у тому числі 2 академіки НАН України, 1 член-корреспондент НАН України, 1 член-корреспондент РАН, 60 докторів та понад 140 кандидатів наук.

5.jpgМ.Сапунов.jpgДоповіді

Було представлено 9 пленарних, 49 усних та 119 стендових доповідей з проблем гомогенного, гетерогенного і трансфазного каталізу, фізичної хімії міжфазних явищ, реакцій ініціювання та інгібування радикально-ланцюгових процесів, фізичної хімії полімерів, фізичної хімії супрамолекулярних і нанорозмірних систем та молекулярного моделювання хімічних реакцій.

Цікавими для учасників були лекції провідних вчених фізико-хіміків. Доповіді професора Кошеля Г.М. (Ярославський державний технічний університет) і професора Сапунова В.М. (Російський державний хіміко-технологічний університет ім. Д.І. Мендєлєєва) висвітлили сучасний стан проблеми низькотемпературного каталітичного окиснення вуглеводнів молекулярним киснем. Д.х.н. професор М.О. Мчедлов-Петросян (ХНУ ім. В.Н. Каразіна) представив критичний аналіз накопиченої на даний час в літературі великої кількості даних про колоїдні розчини фулеренів у воді. Саме такі системи представляють особливий інтерес як для біомедицинських досліджень, так і з точки зору екобезпеки новітніх нанотехнологій. Фізико-хімічні аспекти дизайну новітніх сорбентів на основі супрамолекулярних рідких кристалів представлені у доповіді д.х.н. С.О. Кувшинової (Івановський хіміко-технологічний університет). Заслужений професор Університету Поля Сабатьє в Тулузі (Франція) Арманд Латт доповів сучасні аспекти проблеми міжмолекулярних взаємодій. Фізико-хімічні властивості супрамолекулярних біохімічних систем на поверхні розділу фаз були детально викладені у лекції д.х.н. Зайцева С.Ю. (Московська державна академія ветеринарної медицини і біотехнології ім. К.І. Скрябіна).

3.jpg
6.jpg
Учасники конференції відзначили, що в Україні та за її межами успішно розвиваються дослідження в області фізичної хімії за такими напрямками: «зелена» хімія, супрамолекулярний та радикальний каталіз в реакціях рідиннофазного окиснення, створення нанокомпозитних, наноструктурованих матеріалів та нанотехнологій, ультратонких мембран для одержання нових біонаноматеріалів для молекулярної електроніки, біотехнології та біомедицини, технологічний дизайн оптимальних каталізаторів різних промислово важливих каталітичних процесів, отримання композиційних полімерів на базі різноманітних за природою і функціональністю мономерів; реакції ініціювання й інігібування окиснювальних процесів органічних сполук, у т.ч. полімерів.

Хотілося б відмітити представлені на конференції цікаві результати сумісної роботи кафедри фізичної хімії ДонНУ з Інститутом силікатів ім. І.М. Гребєнщикова РАН (м. Санкт-Петербург) під керівництвом д.х.н. професора Михальчука В.М. та д.х.н. Шилової О.О. з розробки покриттів для захисту пам’ятників і архітектурних споруд від руйнуючої дії агресивних факторів навколишнього середовища. Наукові розробки захищені патентами, на даний час проводяться експериментальні випробування одержаних покрить на полігонах м. Санкт-Петербургу.

Калугін і Туровський.jpg
С.Ю.Зайцев і професор Латт.jpg
Науковий організаційний комітет конференції постановив відзначити молодих науковців (у тому числі студентів), які зробили найкращі доповіді та проявили найактивнішу участь у роботі конференції, дипломами і заохочувальними грамотами: Рощіну К.В. (Харківський національний університет), Столярчук І.Л. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Пісаржевського НАНУ), Мацюк Н.В., Щодрого В.Б. (Львівський національний університет ім. Івана Франка), Черненка В.Ю. (НТУУ «КПІ»), Батіг С.М., Берестнєву Ю.В., Виноградова В.В., Попова О., Павлія Ф. (ДонНУ).

Усі учасники одноголосно висловилися за проведення наступної конференції через два роки.