Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Студентське самоврядування

В Донецькому національному університеті імені Василя Стуса активно розвивається студентське самоврядування, яке є доброю платформою для розвитку студента як особистості та набуття досвіду управління. Студентська рада – це можливість безпосередньо брати участь в управлінні університетом. Представники студентського самоврядування входять до багатьох органів закладу вищої освіти: Ректорату, Вченої ради, Конференції трудового колективу, Стипендіальної комісії тощо. Кожен студент, який має бажання та сили, може долучитися до прийняття важливих рішень, які впливають на функціонування й розвиток ДонНУ імені Василя Стуса. В університеті прийнято “Положення про органи студентського самоврядування” від 21.03.2016 р.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік прямим таємним голосуванням з числа студентів університету. Кількість каденцій не може бути більшою, ніж два терміни. При цьому голова студентського самоврядування може перебувати на посаді не більше, ніж два строки, і може бути усунений з займаної посади за результатами загального голосування студентського колективу. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 % студентів ЗВО.

Вищим виконавчим органом студентського самоврядування ННІ хімії є Студентська рада, до складу якої входять представники від кожного курсу, які обираються студентами відповідного курсу шляхом прямих таємних виборів та голова Студентської ради. Участь у виборах до складу органів студентського самоврядування можуть брати усі студенти університету, які навчаються на денній формі навчання.

До органів студентського самоврядування ННІ хімії входять:

  • Голова студентської ради – Капітанчук Андрій Сергійович (4 курс)
  • Заступник голови студентської ради – Кириченко Дмитро (3 курс)
  • Науковий сектор – Ткач Анастасія Русланівна (4 курс)
  • Культурно-масовий сектор – Плюшко Олена Валентинівна (2 курс СО “Магістр”)
  • Спортивний сектор, керівник безпеки – Андрєєв Олексій Володимирович (2 курс СО “Магістр”)