Барабаш Ольга Василівна

Барабаш Ольга Василівна

старший викладач кафедри педагогіки, фізичного виховання та управління освітою 

 

Досягнення

Закінчила Дніпропетровський інститут фізичної культури за спеціальністю «Викладач фізичної культури». Є кандидатом у майстри спорту України з плавання. У 1979 році здобула титул чемпіонки ЦС «Динамо» України у своїй віковій категорії.

З 1989 року працює в ДонНУ викладачем кафедри фізичного виховання і спорту (3 01.09.2019 р. – кафедра педагогіки, фізичного виховання та управління освітою).

У жовтні 2018 року пройшла курси з підвищення кваліфікації з фізичного виховання та лікувальної фізичної культури у Вінницькому національному університеті ім. М.І. Пирогова.

Викладає студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

 

Наукові публікації

 1. Барабаш О.В. Анализ психофизических реакций студентов перед сдачей нормативов государственных тестов / О.В. Барабаш, Е.Л. Костинская // Управління процесом фізичного виховання та спортивного тренування студентів : Збірник науково-методичних праць за ред. проф. А.Г. Рибковського. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 4–7.
 2. Костинская Е.Л. и др. Некоторые аспекты повышения заинтересованности студенческой молодежи к самостоятельным занятиям в водной среде / Е.Л. Костинская, О.В. Барабаш, О.А. Чамата // Управління процесом фізичного виховання та спортивного тренування студентів : Збірник науково-методичних праць за ред. проф. А.Г. Рибковського. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 31–
 3. Барабаш О.В. Оценка психофизического состояния студентов в процессе сдачи контрольных нормативов / О.В. Барабаш, Е.Л. Костинская // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції за ред. Рибковського А.Г. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 28–3
 4. Барабаш О.В. Физиологические основы оздоровительной тренировки студентов / О.В. Барабаш // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції за ред. Рибковського А.Г. (додатковий випуск) – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 32 –34.
 5. Малахова Ж.В. и др. Здоровьеформирующие технологии в физическом воспитании студентов / Ж.В. Малахова, И.Ю. Бондарчук, А.Г. Недашковская, О.В. Барабаш // Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал під ред. О.Г. Кучерявого. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – №2 – С. 219–225.
 6. Недашковская А.Г. и др. Взаимосвязь видов мотивации с физическим воспитанием студентов / А.Г. Недашковская, Е.Л. Костинская, О.В. Барабаш // Наукові і організаційно-методичні основи фізичного виховання: Збірник науково-методичних праць викладачів. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 22–24 .
 7. Короткова Т. та ін. Значення плавання в системі фізичного виховання сім’ї, учнівської та студентської молоді / Т. Короткова, О. Костинська, О. Барабаш, О. Юшина // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (3–4 грудня 2015р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 9. – С. 375–377.
 8. Короткова Т.П. и др. Самостоятельные занятия по физическому воспитанию как средство оптимизации учебного процесса в ВУЗе / Т.П. Короткова, Е.Л. Костинская, Е.А. Слипушко, О.В. Барабаш // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (30–31 грудня 2015р.) : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 293–295.
 9. Барабаш О. та ін. Характеристика культури здоров’я особистості з позиції системного підходу / О. Барабаш, О. Сліпушко, О. Юшина // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : Науково-методичний журнал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – № 1. – C. 4–10.
 10. Костинская Е. и др. Дистанционное обучение на занятиях по физическому воспитанию в ВУЗе / Е. Костинская, Т. Короткова, О. Барабаш, Е. Слипушко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : Науково-методичний журнал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – № 1. – C. 44–49.
 11. Ковінько М. та ін. Здоров’язберігаючі технології у системі фізичного виховання студентів / М. Ковінько, О. Юшина, О. Барабаш, О. Сліпушко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : Науково-методичний журнал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 26–30.
 12. Барабаш О.В. Оптимизация двигательной активности студентов с избыточной массой тела / О.В. Барабаш, О.Л. Костинська, О.О. Сліпушко // Сучасний рух науки : тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 84–89.
 13. Барабаш О.В. Залежність стану рухових якостей студентської молоді від розвитку координаційних здібностей у молодшому та середньому шкільному віці / О.В. Барабаш, О.Л. Костинська, О.В. Юшина // Сучасний рух науки : тези доп. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 27–30.
 14. Мірошніченко В.М. Фізіологічні особливості дітей 9–11 років, які слід враховувати при плануванні тренувальних занять з футболу / В.М. Мірошніченко, О.Л. Костинська, О.В. Юшина, О.В. Барабаш, Є.О. Корецький // Сучасний рух науки : тези доп. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 472–476.
 15. Мірошніченко В. М. Ефективність застосування складно-координаційних естафет у процесі підготовки футболістів 9–11 років / В.М. Мірошніченко, Є.О. Корецький, Р.Г. Дубовік, О.В. Отрошко, О.Л. Костинська, О.В. Барабаш // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вип. 2(46) – Ч. 4 – С. 94–100.