Боярська Зорина Олександрівна

Боярська Зорина Олександрівна

доцент кафедри біофізики і фізіології, PhD, кандидат біологічних наук, доцент

Досягнення

 • 1992 закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю біологія, викладач біології та хімії,
 • 1998 закінчила Київський медичний університет УАНМ, традиційна та нетрадиційна косметологія (свідоцтво).
 • В 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Енергетичний обмін в головному мозкові при нітратній інтоксикації за умов гіпербаричної оксигенації» та рішенням спеціалізованої вченої ради  Київського національного університету імені Тараса Шевченка присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 – «Фізіологія людини і тварин».
 • Учасник щорічних міжнародних науково-практичних конференцій вищих навчальних закладів, тренінгів, майстер-класів.
 • 17 травня 2019 р. пройшла атестацію в атестаційній комісії при Вінницькому торговельно-економічного інституті КНТЕУ щодо володіння українською мовою. За результатами атестації встановлено вільне володіння українською мовою, про що видане безстрокове посвідчення від 17 травня 2019 року.
 • Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова Національної Академії Медичних Наук України» – з 26 листопада 2018 р. по 20 січня 2019 р. – пройшла підвищення кваліфікації з курсу «Працездатність робітників та осіб старшого віку: біологія старіння, особливості оптимізації, моніторингові методи дослідження, функціональний вік та темп старіння» (сертифікат № 125019 від 25 січня 2019 року).
 • Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – закінчила навчальний он-лайн курс (30 годин) «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти», січень-лютий, 2019 р. (сертифікат).
 • Перші Київські державні курси іноземних мов, Вінницька філія. Закінчила курс навчання англійської мови, що відповідає європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR). Загальна кількість учбових годин – 608. Свідоцтво АС № 001097 від 26 березня 2018 р.
 • Член науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Вінницької області Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області – 2016-2017 рр.
 • Підвищення кваліфікації цільового призначення у сфері цивільного захисту. Свідоцтво АВ №006189 від 15.09.2017 р.
 • Голова науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Вінницької області Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області – 2008-2009 рр.
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (навчально-науково-лікувальний комплекс) Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, 2002 р. – курс підвищення кваліфікації з фізичної реабілітації (свідоцтво).
 • Київський медичний університет Української академії народної медицини, 1998 р. – курс традиційної та нетрадиційної косметології (свідоцтво).
 • Автор понад 70 науково-методичних праць, серед них 13 навчально-методичних, з них – 4  навчальних посібників.
 • З 2016 по теперішній час – член науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Вінницької області Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (2008-2009 рр. – Голова Ради).

Нагороди і відзнаки

 • 2018 – нагороджена Почесною грамотою за сумлінну працю, досягнення в галузі вищої освіти (Донецький національний університет імені Василя Стуса);
 • 2010 – нагороджена Почесною грамотою від проректора Університету «Україна» за активну участь у науково-дослідній діяльності;
 • 2009 – нагороджена Почесною грамотою Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти та науки  за сумлінну працю, досягнення в галузі вищої освіти;
 • 1998  – подяка за добросовісну працю від ректора Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

Сфера наукових інтересів

 • біологія та фізіологія старіння;
 • біологічний вік та методи його визначення;
 • спосіб оцінки залишкової працездатності людини;
 • методи та системи професійно-трудової реабілітації працівників старшого віку;
 • закономірності поведінкової адаптації осіб старшого віку;
 • біоритмологічні особливості розумової діяльності осіб старшого віку;
 • методи визначення стану когнітивних функцій;
 • особливості навчання і перенавчання осіб старшого віку;
 • біомаркери старіння;
 • старіння шкіри та його профілактика.

Викладає дисципліну «Імунологія» та спецкурси «Біологія старіння», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі. Цивільний захист».

 

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Biological age of temporarily relocated students in Ukraine//2nd International conference „Smart Bio“ 3-5 of May 2018, Kaunas (Lithuania)//Abstract book.-P.95-96.
 2. Лікувальні інформаційні фактори в реабілітаційних програмах передчасного старіння населення// Мат. XVI Міжнародної Науково-практичної конференції «Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я» присвячена «20-річчю створення «Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів», м.Одеса, 25-27 травня 2018р.-С.20-21.
 3. Роль ендогенних та екзогенних факторів у розвитку вікових змін шкіри// Мат.Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ», присвяченій 115 –й річниці з дня народження І.І. Яременка, м.Тернопіль, 24-26 травня 2018р.-С.6-8.
 4. Порівняльна характеристика біологічного віку українських юнаків у залежності від країни проживання (Україна та Польща)// II International Scientic and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» March 16, 2018 Warsaw, Poland //Science Review.-3(10).-vol.3.-March,2018.-P.21-23.
 5. Квантова інформотерапія в комплексній програмі лікування андрогенної алопеції// Мат. XIX Міжнародної конф. «ІНФОРМОТЕРАПІЯ:теоретичні аспекти та практичне застосування», м.Трускавець, 18-19 жовтня 2013р.//Інформаційна та негентропійна медицина.-№1.-С.20-22.
 6. Особливості застосування квантового генератора при проведенні мікроголкової мезодермальної терапії обличчя// Мат. XIX Міжнародної конф. «ІНФОРМОТЕРАПІЯ:теоретичні аспекти та практичне застосування», м.Трускавець, 18-19 жовтня 2013р.//Інформаційна та негентропійна медицина.-№1.-С.18-20.
 7. Застосування методів фізичної реабілітації при дифузній алопеції// Мат. X звітної наук.прак.конф. Вінницького соціально-економічного інституту університету «Україна», м.Вінниця, 7-8 квітня 2010.-С.265-266.
 8. Особливості застосування безін’єкційної мезотерапії при корекції вікових змін шкіри обличчя// Мат. X звітної наук.прак.конф. Вінницького соціально-економічного інституту університету «Україна», м.Вінниця, 7-8 квітня 2010.-С.263-265.
 9. Клінічні ускладнення ожиріння та методи їх профілактики// Мат. V Міжнародної наук.-метод.конф. «Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації», 5-7 листопада 2008р.,- м.Вінниця.-Київ, 2008.-С.121-126.
 10. Електроміостимуляція та «швейцарський» масаж у програмах корекції видимих ознак старіння шкіри// Вісник проблем біології і медицини.-2008.-№4.-С.180-184.