Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою була створена 01 вересня 2019 року з кафедр: педагогіки та управління освітою й фізичного виховання і спорту, кожна з яких має свою давню історію з моменту заснування Донецького державного університету. Завідувачем об’єднаної кафедри є доцент, доктор педагогічних наук Мартинець Лілія Асхатівна. Кафедра має високопрофесійний викладацький склад, до якої входять професори й доценти, старші викладачі та викладачі. На кафедрі виконується робота за основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження, навчально-методична та виховна робота.

Завідувач кафедри

Мартинець Лілія Асхатівна

завідувач кафедри, д-р пед. наук, доцент

Історія кафедри

Рішенням Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса від 28 серпня 2019 року кафедру педагогіки та управління освітою (до 2015 року кафедра педагогіки й кафедра управління освітою) й кафедру фізичного виховання і спорту було реорганізовано шляхом злиття в новий структурний підрозділ – кафедру педагогіки, фізичної культури та управління освітою. Усі кафедри є одними з найстаріших кафедр Донецького національного університету імені Василя Стуса.Кафедра управління освітою була заснована як випускова у 1988 році на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників Донецького національного університету (до 2000 року Донецький державний університет). Понад 30 років кафедра управління освітою здійснювала курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів закладів освіти. З 2003 року кафедра управління освітою готує фахівців за програмою «Управління навчальним закладом» (керівників освітніх закладів), з 2012 року – за програмою «Педагогіка вищої школи» (викладачів закладів вищої освіти), продовжує здійснювати курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів вишів за вищевизначеними програмами тощо. Усі спеціальності кафедри мають IV рівень державної акредитації.

Освітні програми

 

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання» (СО «Магістр»)

Надання студентам цілісної і логічно-послідовної системи знань про менеджмент в освіті та управління сучасними навчальними закладами; підготовка студентів до управлінської діяльності в освітніх закладах та формування їх готовності до використання отриманих знань на посаді керівника навчального закладу.

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 

Освітня програма «Педагогіка вищої школи» (СО «Магістр»)

Підготовка  фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладі вищої освіти.