Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра біофізики була заснована на біологічному факультеті Донецького державного університету в 1995 році на базі кафедри «Проблем штучного інтелекту» (завідувач – доктор технічних наук, професор Шевченко А.І.). 

Продовж 20-років існування кафедра підготувала більш ніж 500 спеціалістів у галузі біофізики та медичної біофізики.

З 2014 р. почався новий етап розвитку кафедри у м. Вінниця. До науково – викладацького складу кафедри  долучилися нові спеціалісти. На кафедрі з’явилися нові наукові напрямки: системна біологія, електрофізіологія та біологія старіння, відповідно до яких були розроблені нові курси.

У з’вязку з тим, що на кафедрі проводяться наукові дослідження і викладаються курси з фізіології людини, з 2019 року кафедра стала називатися кафедрою біофізики і фізіології.

Натепер основними завданнями діяльності кафедри є:

– надання якісних освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів і норм, що реалізують вимоги до змісту вищої освіти та формування доступних умов навчання для кожного студента;
– здійснення ефективної освітньої діяльності та модернізації навчально-виховного процесу з метою підвищення фахової компетентності випускників ЗВО;
– формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри,забезпечення високої якості викладання навчальнихдисциплін викладачами кафедри;
– забезпечення інноваційного (освітня і науково-досліднадіяльність)розвитку кафедри;
– формування на кафедрі наукової школи та забезпечення її визнання у науковій спільноті,залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи;
– формування ефективних форм партнерства як із вітчизняними, так і зарубіжними освітніми закладами.
– використання результатів науково-дослідної роботи внавчальному процесі;
– налагодження наукових зв’язків на регіональному,державному та міжнародному рівнях;
– посилення конкуренції на ринку освітніх послуг шляхомпідвищення якості підготовки фахівців у відповідності до вимог ринкупраці,
використання сучасних форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, в тому числі, через мережу Internet, для залучення потенційних абітурієнтів до навчання на освітні програми, які реалізуються кафедрою і факультетом.