Кафедра біофізики та фізіології

Кафедра біофізики та фізіології

Місія кафедри біофізики та фізіології полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі біології.
Завдання кафедри біофізики та фізіології – базова (бакалаврат) та поглиблена (магістратура) підготовка фахівців-біологів із спеціалізацією в галузі біофізики та фізіології людини, які володіють знаннями з біофізичних механізмів функціонування живих систем та вміють використовувати сучасні інструментальні та інформаційні технології та для проведення самостійних наукових досліджень та вирішення практичних завдань у галузі своєї професійної діяльності.

Завідувач кафедри

Доценко Ольга Іванівна

Завідувач кафедри, кандидат хімічних наук, доцент

Історія кафедри

Кафедра біофізики була заснована на біологічному факультеті Донецького державного університету в 1995 році на базі кафедри «Проблем штучного інтелекту» (завідувач – доктор технічних наук, професор Шевченко А.І.). 

Освітні програми

Спеціальність 091 СО«​Біологія»

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

 

Освітня програма «Біологія» СО «Магістр»

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!

Освітня програма «Екологія» СО «Магістр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!