Кафедра зоології

Кафедра зоології

Кафедра зоології здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 091 «Біологія» та 101 «Екологія» для роботи в галузях науки, середньої та вищої освіти, заповідної справи, та на відповідних підприємствах. Підготовка фахівців здійснюється за СО «Бакалавр» та СО «Магістр». Кафедра надає фундаментальні знання в області зоології, функціонування природних екосистем, паразитології, іхтіології, сенсорних систем та морфофізіології, зоотоксинології, та інших спеціальних розділів зоології. У процесі навчання студенти проходять навчальну, виробничу, асистентську та науково-дослідну практики. Особлива увага приділяється умінню працювати з живими об’єктами, вивчати їх життєдіяльність та розуміти їх роль біоценотичних зв’язках. Кафедра також надає можливість отримувати другу вищу освіту в університеті імені Вітовта Великого у місті Каунас (Литва).

В.о. завідувача кафедри

Кавун Едуард Михайлович

в .о. завідувача кафедри зоології, кандидат біологічних наук, доцент

Історія кафедри

Кафедра зоології була створена у 1965 р. Її організатором та першим керівником була доктор біологічних наук, професор Зінаїда Василівна Усова, яка зробила великий внесок у становлення кафедри зоології і біологічного факультету вцілому. У 1968 році під її відкривається аспірантура. Першими аспірантами були Рязанцева А.Е., Скляр В.Е., Панченко О.Б., Ярошенко М.М. Троє з її учнів захистили докторські дисертації. Наукова тематика кафедри торкалася цілого ряду груп безхребетних та мишоподібних гризунів Донецької області. 

Спеціальність 091 «Біологія»
Освітня програма «Біологія» СО «Бакалавр» 

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

Освітня програма «Біологія» СО «Магістр»

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!

Освітня програма «Екологія» СО «Магістр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!