Кудлаєв Руслан Юрійович

Кудлаєв Руслан Юрійович

асистент кафедри ботаніки та екології

Досягнення

  • Закінчив Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю «Біологія», кваліфікація: магістр біології.
  • Викладає студентам біологічного факультету курси з ботаніки та екології.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Kudlaiev R.Yu., Mashtaler O.V. Research of bioecological structure of mosses in Vinnytsia (Ukraine) 2ND International Conference «Smart Bio», Lithuania, Kaunas. 2018. P. 353.
  2. Kudlaiev R.Yu., Mashtaler O.V. Bryophyta research of urbanized environment in Vinnytsya. II All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers ‘Topical issues of humanities, technical and natural sciences’. Vinnytsya. 2017. P. 209–212.
  3. Кудлаєв Р.Ю., Машталер О.В. Мохоподібні селітебних територій м. Вінниця та особливості їх поширення. Науково-практична конференція Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі «Екологія та екологічна безпека». Полтава. 2017. С. 63.
  4. Кудлаєв Р.Ю., Машталер О.В. Особливості зростання та поширення мохоподібних в умовах м. Вінниця. Вісник СНТ ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016., Том 2, №8. 175–180 с.