Мірошніченко Вячеслав Миколайович

Мірошніченко Вячеслав Миколайович

доцент кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

Досягнення

Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут (зараз університет) у 1991 році. У 2007 році закінчив аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварини». Захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу» та отримав ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Здобув звання доцента у 2013 році.

Викладає студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

  1. Мірошніченко В.М. Фізичне виховання. Лекційний курс.: Навчально-методичний посібник для викладачів кафедр фізичного виховання та студентів педагогічних університетів усіх напрямків підготовки, крім «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини» / В.М. Мірошніченко. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – 112 с.
  2. Фурман Ю.М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Фурман, В.М. Мірошніченко, С.П. Драчук. – К.: НУФВСУ, вид-во «Олімп. л-ра», 2013. – 184 с.
  3. Мірошніченко В.М., Костинська О.Л., Юшина О.В., Барабаш О.В., Корецький Є.О. Фізіологічні особливості дітей 9-11 років, які слід враховувати при плануванні тренувальних занять з футболу. Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 472-477.
  4. Фурман Ю., Мірошніченко В., Брезденюк О. Оцінка функціональної підготовленості організму молоді 20–22 років. / Юрій Фурман, Вячеслав Мірошніченко, Олександра Брезденюк // Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Випуск 2(46) – 2019, – С. 41-47.
  5. Furman Yu.M., Miroshnichenko V.M., Brezdeniuk OYu, Furman TYu. An estimation of aerobic and anaerobic productivity of an organism of youth aged 17-19 years old of Podilsk region. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2018; 22 (3) : 136–141. doi:10.15561/18189172.2018.0304
  6. Miroshnichenko, V., Salnykova, S., Brezdeniuk, O., Nesterova, S., Sulyma, A., Onyshchuk, V., & Gavrylova, N. (2018). The maximum oxygen consumption and body structure component of women at the first period of mature age with a different somatotypes. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports22(6), 306-312.
  7. Viacheslav Miroshnichenko, Svitlana Salnykova, Viktoriia Bohuslavska, Maryan Pityn, Yuriy Furman, Volodymyr Iakovliv, Zoryana Semeryak. (2019) Enhancement of physical health in girls of 17-19 years by adoption of physical loads taking their somatotype into account. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol. 19 (Supplement issue 2), Art 58, p. 387-392.