Одікадзе Тетяна Анатоліївна

Одікадзе Тетяна Анатоліївна

асистент кафедри ботаніки та екології

Досягнення

  • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – магістр біології, викладач вищого навчального закладу за спеціальністю біологія.
  • Викладає студентам біологічного факультету курси з ботаніки, загальної цитології, методики викладання за спеціальністю, гідрологія з основами метеорології та кліматології, гідробіології.

Наукометричні бази даних

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9743-7003

 

Наукові публікації

  1. Odikadze, N. Lyalyuk The influence of hydrotechnical constructions on quality of drinking water.// 2ND International Conference «Smart Bio» (3-5 May 2018, Kaunas, Lithuania) P. 297-298
  2. Одікадзе Т.А., Лялюк Н.М. Вплив гідротехнічних споруд на якість питної води//Матеріали ХХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 16-19.
  3. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О., Одікадзе Т.А., Топалова О.К. Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних занять з курсу «Гідрологія”. ДонНУімені Василя Стуса. Вінниця, 2018 р.
  4. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О., Одікадзе Т. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з анатомії рослин для студентів заочної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018 р.