Панько Валентина Василівна

Панько Валентина Василівна

доцент кафедри екології, канд. с.-г. наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Українську Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю «Зоотехнія».
 • Отримала ступінь кандидата сільськогосподарських наук, захистивши дисертацію на тему «Вплив комплексної кормової  добавки на ріст та розвиток молодняку свиней» за спеціальністю 06.02.02 «Годівля тварин та технологія кормів».
 • Викладає студентам біологічного факультету курси з біології та екології.

Наукометричні бази даних

Статті

 1. Панько В.В. Жуков В.П. Ратушняк В.Н. Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам. Зоотехническая наука Беларуси. Сборник научных трудов. Генетика, разведение. Технология кормов и кормления, продуктивность. Технология производства, зоогигиена, содержание. Жодино: Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству. Т. 52. Часть 2. С 3-7.

Тези

 1. Anastasiia Katsaran, Valentyna Panko. The dynamics of pediculosis spreading in Vinnytsia and Vinnytsia region in the time period since 2013 to 2017 among children up to seventeen. 3RD International Conference «Smart Bio». (02-04 May 2019 year,. Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania: Wydawnictwo Uniwersytetu Vytautas Magnus University, 2019, 225.
 2. Панько В.В., Старіцин С.С. Міграція лебедів в зимовий період на водоймищах Вінниччини. Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. 28 березня 2019 року. Житомир : ЖДТУ, 2019. С.14.
 3. Панько В.В., Павленко В.О., Франков С.С. Еколого-фауністична характеристика дендрофільної групи орнітофауни Немирівського району Вінницької області на прикладі комплексної пам’ятки природи «Немирівське городище». Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. 28 березня 2019 року. Житомир : ЖДТУ, 2019. С.9.
 4. Панько В.В., Красиленко Д.В., Шевчук Т.В. Якість молочних продуктів за йоннообміноної нормалізації сировини. Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. 28 березня 2019 року. Житомир: ЖДТУ, 2019. С. 80.
 5. Панько В.В., Войтко Т.А. Розвиток сільського зеленого туризму у Вінницькій області. Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. 28 березня 2019 року. Житомир : ЖДТУ, 2019. С. 44.
 6. Панько В.В., Кружільний М.М. Вирощування і поширення африканського страуса на Вінниччині. Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. 28 березня 2019 року. Житомир : ЖДТУ, 2019. С. 8.
 7. Панько В.В., Кацаран А.Д. Особливості поширення педикульозу і фтіріазу у населення міста Вінниці та міста Одеси в залежності від віку. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології»: матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Вінниця, Україна, 7-8 листопада 2018 р.). Вінниця: ТВОРИ, 2018. С. 80-81.
 8. Panko., A.D. Katsaran. «The features of spread of pediculosis in the population of Vinnytsia depending on the age». 2ND International Conference «Smart Bio». (03-05 May 2018 year,. Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. P.262.
 9. Valentyna Panko. Content of radionuclides in forest cultures in Vinnytsk region households in the dependence from the pollution zone. (03-05 May 2018 year, Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. P.102.
 10. Панько В.В. Кацаран А.В. Особливості поширення педикульозу у населенні Вінниччини в залежності від віку: матеріали наукової конференції професорсько викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (м. Вінниця, Україна, 15-18 травня 2017 р. ). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. Том 1. С. 22.
 11. Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. «Використання пероксиду водню для дезінфекції об’єктів рибництва». Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.,). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С.119-121.
 12. Панько В.В. Жуков В.П. Ратушняк В.Н. Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» (м. Дніпропетровськ, 12-13 травня 2016 р.). м. Дніпропетровськ. С.94-96.
 13. Кочерга Д.С., Панько В.В. «Вплив різних доз зволоження ґрунту на ріст зернових культур. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С.310-311.
 14. Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. «Ефективність використання Бровадазолу-20 для лікування та профілактики постодиплостомозу». Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С.168-169.
 15. Панько В.В. Вивчення технології вирощування товарної риби в ТОВ «Магнолія». Наукові праці студентів за матеріалами студентської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва». (м. Вінниця, 11 березня 2015 р). Вінниця. 2015. С. 17-19.

Науково-дослідна робота 

 1. Розробка рецептур, технологій виробництва комбікормів та лікувально-профілактичних препаратів з проведення моніторингу якості води у водоймах з метою їх рибогосподарського використання. Бігун П. П., Овчинникова Ю. Ю., Березовський І. В., Панько В. В., Борячук І. В., Сотник О. П. 2017-2019 роки.
 2. Отримання ТУ написання рекомендацій для рибогосподарських підприємств та провадження актів наукових досліджень в рибогосподарських підприємств.