Решетник Катерина Сергіївна

Решетник Катерина Сергіївна

старший викладач кафедри ботаніки та екології 

Досягнення

 • Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського у 2014 році та здобула СО «магістр» за спеціальністю «Біологія», кваліфікація «Біолог. Викладач біології. Вчитель хімії та екології».
 • З серпня 2014 року по листопад 2015 року працювала на посаді завідувача лабораторії у Вінницькому торгівельно-економічному інституті КНТЕУ.
 • В грудні 2015 року вступила до аспірантури кафедри фізіології рослин біологічного факультету за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин.
 • З березня 2016 року за сумісництвом виконувала обов’язки диспетчера деканату та працювала на посаді молодшого наукового співробітника прикладного дослідження.
 • З вересня 2017 по серпень 2018 року працювала на посаді асистента кафедри фізіології та біохімії рослин.
 • З вересня 2018 року по серпень 2019 року працювала на посаді викладача кафедри фізіології та біохімії рослин.
 • З вересня 2019 року по даний час працює на посаді старшого викладача кафедри ботаніки та екології.
 • З 2017 року по даний час виконує обов’язки заступника декана з профорієнтаційної роботи. З вересня 2019 року по даний час виконує обов’язки заступника декана з виховної і соціальної роботи факультету хімії, біології і біотехнологій.

Наукові інтереси

 • Основним напрямом науково-дослідної роботи Решетник К.С. є вплив лазерного опромінення на ростові параметри деяких видів базидієвих грибів та видовий склад макроміцетів Вінницької області.
 • Під керівництвом завідувача кафедри ботаніки та екології, к.б.н. Приседського Ю.Г. підготовлена та готується до захисту кандидатська дисертація за темою «Вплив лазерного опромінення міцелію на інтенсифікацію ростових параметрів деяких видів Basidiomycota».

 

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Решетник К.С., Юськов Д.С. Зміна ростових параметрів грибів роду Pleurotusпри твердофазному культивуванні Problems and achievements of modern science : coll. оf scientific papers «ΛΌГOΣ». Materials of the international scientific-practical conf. (Cork, May 6, 2019). Cork, 2019. 1. P. 116.
 2. Решетник К.С., Юськов Д.С. Покращення ростових параметрів гриба Pleurotus оstreatus(Jacq.:Fr.) P. Kumm. під дією лазерного опромінення La science et la technologie a l’ere de la societe de l’information. Sur les materiaux de la conference scientifique et pratique international (Bordeaux, 3 mars 2019). Bordeaux, 2019. . V.1. P. 132.
 3. Решетник К.С., Юськов Д.С. Молодь і поступ біології» присвячена 135 річчю від дня народження Я. Парнаса.XV Міжнародна наукова конференції студентів і аспірантів (Львів, 9 – 11 квітня 2019 р.). Львів, 2019. С.35 – 36.
 4. Решетник К.С., Юськов Д.С., Левицька Д.Р. Видовий склад базидієвих грибів Вінницького району. Prospects for the development of natural sciences in EU and Ukraine.International scientific and practical conference Wloclawek, 2018. P.23-25.
 5. Reshetnyk K. Investigation the effect of laser irradiation on the growth characteristics of Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 2ND International Conference «Smart Bio»(Kaunas, 3-5 May 2018). Kaunas, 2018. P. 344.
 6. Reshetnyk K. Investigation the effect of laser irradiation on the growth characteristics of the Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) Sing fungi. Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнар. конф. молодих учених (Луцьк, 5–10 верес. 2017 р.). Луцьк, 2017. С.84.
 7. Решетник К.С., Юськов Д.С. Каталазна активність макроміцета Pleurotus ostreatus (Jacq. Fr) P. Kumm за дії лазерного опромінення. SciencеRise: Biological Science. Vol. 1. (16). С. 30-36.

Патенти

 1. Решетник К.С., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № 996219. Спосіб підвищення активності антиоксидантної системи базидіоміцета Pleurotusostreatus. Заявка № u201812553, від 17.12.2018, МПК A01G 18/40 (2018.01), Бюл.№ 7, від 09.04.2019.
 2. Решетник К.С., Приседський Ю.Г., Юськов Д.С. Деклараційний патент України на корисну модель № Спосіб інтенсифікації ростових параметрів вищого базидіального гриба Flammulina Заявка № u201811990, від 03.12.2018, МПК A01G 18/40 (2018.01), Бюл.№ 7, від 09.04.2019.
 3. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Деклараційний патент України на корисну модель №124610. Спосіб стимулювання росту їстівного гриба гливи звичайної (Pleurotus ostreatus(Jacq.) P. Kumm). Заявка № u 201712425, від 14.12.2017, МПК (2018.01), Бюл.№ 7, від 10.04.2018
 4. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Деклараційний патент України на корисну модель №124612. Спосіб стимулювання початкових етапів росту лікарського гриба Schizophyllum CommuneЗаявка № u 201712432, від 14.12.2017, МПК (2017.01), Бюл.№ 7, від 10.04.2018.
 5. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Деклараційний патент України на корисну модель №124286. Спосіб стимулювання росту лікарського гриба Schizophyllum CommuneЗаявка № u 201712427, від 14.12.2017, МПК (2018.01), Бюл.№ 6, від 26.03.2018.
 6. Решетник К.С., Приседський Ю.Г. Спосіб стимулювання росту дикаріотичного міцелію їстівного гриба гливи звичайної (Pleurotusostreatus (Jacq.) P. Kumm): пат. 124287 Україна. № u 201712431, від 14.12.2017, МПК (2018.01), Бюл.№ 6, від 26.03.2018.