Сотник Олена Петрівна

Сотник Олена Петрівна

Старший лаборант навчально-наукової лабораторії зоології безхребетних та хребетних тварин

Досягнення

  • Закінчила у 2011 році Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та здобула кваліфікацію технолога-дослідника.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

Тези

  1. Сотник О.П., Бігун П.П. Використання ферментів при виробництві кисломолочних продуктів: Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С.62-63.

Науково-дослідна робота 

  1. Розробка рецептур, технологій виробництва комбікормів та лікувально-профілактичних препаратів з проведення моніторингу якості води у водоймах з метою їх рибогосподарського використання. Бігун П. П., Овчинникова Ю. Ю., Березовський І. В., Панько В. В., Борячук І. В., Сотник О. П. 2017-2019 роки. Отримання ТУ написання рекомендацій для рибогосподарських підприємств та провадження актів наукових досліджень в рибогосподарських підприємств.
  •