Євтухова Оксана Володимирівна

Євтухова Оксана Володимирівна

старший викладач кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Досягнення

Закінчила Донецький державний університет (1995), спеціальність «Математика» та здобула кваліфікацію математика, викладача. У 2006 році закінчала Донецький національний університет за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу, організатора освіти.

Відповідальний виконавець наукової теми «Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників» (державний реєстраційний номер 0117U006014).

Викладає студентам кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою факультету хімії, біології і біотехнологій «Інформаційні технології», «Техніка управлінської діяльності», «Організація навчального процесу у вищих закладах освіти», «Моніторинг якості освіти».

 

Наукові публікації

  1. Євтухова О.В. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні / О.В. Євтухова // Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами : зб. наукових праць / за заг. ред. Л.А.Мартинець. – Вип. 1. Ч. 2. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – С. 11-12.
  2. Євтухова О.В. Сутність понять «якість», «освіта», «якість освіти», «управління якістю освіти» / О.В. Євтухова // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. – С. 58-60.
  3. Євтухова О.В. Учитель Нової української школи – який він? / О.В. Євтухова. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://news.donnu.edu.ua/2019/03/06/uchytel-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly-yakyj-vin/
  4. Євтухова О.В. Методичний семінар / О.В. Євтухова. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://news.donnu.edu.ua/2018/05/24/metodichniy-seminar/,
  5. Євтухова О.В. Практичне заняття «Особливості планування в закладах загальної середньої освіти / О.В. Євтухова. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://news.donnu.edu.ua/2018/04/25/praktichne-zanyattya-osoblivosti-planuvannya-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti/