Юшина Олена Володимирівна

Юшина Олена Володимирівна

старший викладач кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою 

 

Досягнення

Закінчила Донецький факультет Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту у 1994 році за спеціальністю «Викладач фізичної культури. Тренер». Є активним учасником, неодноразовим призером і переможцем змагань з волейболу, пляжного волейболу м. Вінниці. Учасник Всеукраїнських змагань з волейболу та пляжного волейболу.

Викладає студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Наукові публікації

  1. Короткова Т. та ін. Значення плавання в системі фізичного виховання сім’ї, учнівської та студентської молоді / Т. Короткова, О. Костинська, О. Барабаш, О. Юшина // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (3–4 грудня 2015р.) : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 9. – С. 375–377.
  2. Барабаш О. Характеристика культури здоров’я особистості з позиції системного підходу / О. Барабаш, О. Сліпушко, О. Юшина // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : Науково-методичний журнал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – № 1. – C. 4–10.
  3. Короткова Т. Стрес-фактори студентської молоді та засоби і методи подолання їх наслідків / Т. Короткова, О. Костинська, О. Сліпушко, О. Юшина // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : Науково-методичний журнал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – № 1. – C. 38–43.
  4. Ковінько М. Здоров’язберігаючі технології у системі фізичного виховання студентів / М. Ковінько, О. Юшина, О. Барабаш, О. Сліпушко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : Науково-методичний журнал Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – № 3. – С. 26–30.
  5. Костинська О.Л. Структура організації фізичного виховання в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса / О.Л. Костинська, О.В. Юшина // Сучасний рух науки : тези доп. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 354–358. 
  6. Мірошніченко В.М. Фізіологічні особливості дітей 9–11 років, які слід враховувати при плануванні тренувальних занять з футболу / В.М. Мірошніченко, О.Л. Костинська, О.В. Юшина, О.В. Барабаш, Є.О. Корецький // Сучасний рух науки : тези доп. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7–8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 472–476.