Prysedskyi Yurii

Prysedskyi Yurii

Professor of the Department of Botany and Ecology, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor

Achievement

 • He graduated from Donetsk National University with the qualification of biologist-physiologist, teacher of biology and chemistry (1973).
 • He studied in graduate school from 1975-1979.
 • The professional path began with the position of technician, laboratory assistant, head. laboratories, a junior staff member, and later a senior staff member.
 • He was a responsible executor of economic contract scientific topics.
 • He has been teaching since 1992.
 • In May 2019, he successfully defended his dissertation for the degree of Doctor of Biological Sciences in “Ecology”.

Scientometric databases

Scientific publications

 1. Uchast derevnykh invaziinykh vydiv roslyn u formuvanni nasadzhen parkovoi zony misa Dnipro. / Prysedskyi Yu.H., Kabar A. M., Martynova N. V., Lykholat Yu. V. Bioresursy i pryrodokorystuvannia. 2017. 9 (5–6): 13 s.
 2. Vplyv zabrudnennia povitria spolukamy ftoru, sirky ta azotu na aktyvnist peroksydazy ta polifenoloksydazy u lystkakh derevnykh i chaharnykovykh roslyn. Biosystems Diversity, 25(3), 2017. 216–221. doi:10.15421/011733
 3. Vykorystannia derevnykh roslyn dlia biolohichnoi rekultyvatsii vidvaliv fosfohipsu. Gruntoznavstvo, 2017. Tom 17. № 1–2. S. 72–78
 4. Vplyv lazernoho oprominennia nasinnia na rostovi protsesy ta vmist pihmentiv u prorostkakh oliinykh kultur./ Prysedskyi Yu.H., Hutianska S.S. Naukovi dopovidi NUBIP Ukrainy. – 2017. – № 2 (66)
 5. Influence of sulfite and fluoride soil contamination is on pigments content in some species of arboreal plants. / Yurii Prysedsky, Yuriy Lykholat. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 3. P. 264–269.
 6. Activity and isoenzyme composition of peroxidase in japanese quince vegetative organs under steppe zone conditions. / Yurii Prysedsky, Anatoliy Kabar, Yuriy Lykholat, Nadezhda Martynova. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 185–192.
 7. Vplyv lazernoho oprominennia nasinnia na rostovi pokaznyky ta vmist khlorofiliv u robinii zvychainoi za umov zabrudnennia gruntu spolukamy sirky ta ftoru. / Prnysedskyi Yu.H., Nishchenko L.V. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. – 2017. – № 1 (65).
 8. Vplyv zabrudnennia sulfitamy ta ftorydamy na nakopychennia biomasy kvitkovymy roslynamy. Pytannia stepovoho lisoznavstva ta lisovoi rekultyvatsii zemel: zb. nauk. pr. – D. : LIRA, 2016. – s. 57-62