Факультет хімії, біології і біотехнологій

Історія хімічного і біологічного факультетів, нині факультету хімії, біології і біотехнологій (з 01.09.2019 р.), налічує більше 50 років (рік заснування – 1965)

Історія

01.09.2019 року відбулося об’єднання навчально-наукового інституту хімії, біологічного факультету, кафедри педагогіки та управління освітою та кафедри фізичного виховання і спорту у факультет хімії, біології і біотехнологій.

Історія хімічного факультету (з 01.03.2018  р. навчально-наукового інституту хімії) налічує більше 50 років (рік заснування – 1965).
Його перший декан – член-кореспондент АН СРСР, доктор хімічних наук, професор Мохосоєв Маркс Васильович.

У витоків факультету стояла Клавдія Антонівна Фельдберг – перша завідувачка, доцент кафедри ботаніки, кандидат сільськогосподарських наук.
Першим деканом біологічного факультету стала доктор біологічних наук, професор З.В. Усова.

Про факультет

Факультет хімії, біології і біотехнологій здійснює підготовку бакалаврів за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Екологія», «Хімія»; магістрів за освітніми програми «Аналітична хімія», «Біологія», «Біохімія», «Екологія», «Хімія», «Фізична хімія», «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання», «Педагогіка вищої школи» і докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Хімія».

Освітні програми включають спеціалізації з фундаментальних напрямів хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія та біології і екології у сферах ботаніки, фізіології і біохімії рослин, мікології, зоології, фізіології людини і тварин, біофізики, екології та охорони навколишнього середовища. Факультет здійснює підготовку викладачів університетів та закладів вищої освіти і керівників підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) та забезпечує викладання дисциплін педагогічного спрямування та фізичного виховання для здобувачів вищої освіти Університету.

Підготовка докторів філософії здійснюється у напрямах неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії і хімії полімерів.

Факультет хімії, біології і біотехнологій має високопрофесійний викладацький склад: професори й доценти, переважна більшість яких є його випускниками.

Конкурентною перевагою факультету є підготовка професіоналів з хімії і біохімії, дипломи яких визнаються не лише в Україні, а й роботодавцями університетів та наукових центрів США, Канади, Європейського союзу, Ізраїлю та інших країн світу.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Голова Студентської ради

Заступник голови Студентської ради

Секретар Студентської ради

Департамент з проєктної роботи

Департамент з виховної і волонтерської діяльності

Департамент з соціально-побутової роботи

Департамент з культурно-масової роботи

Департамент з навчально-наукової роботи

Департамент з інформації і комунікації

Департамент зі спортивної роботи

Кафедри

Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Хімія» (магістерські програми «Біохімія», «Фізична хімія»). Наші випускники будують успішну кар’єру на промислових підприємствах, у закладах освіти та науки.

 

Кафедра біофізики та фізіології

Кафедра орієнтована на випуск спеціалістів для вирішення фундаментальних біологічних проблем на базі сучасних методів фізики, хімії, математики, комп’ютерного моделювання в області медицини, екології, біотехнологій, сільського господарства. 

 

Кафедра ботаніки та екології

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Біологія» і «Екологія. Студенти, які навчаються на кафедрі, отримують фундаментальну класичну підготовку з ботаніки, екології, генетики, фізіології рослин, мікробіології та біотехнології, молекулярної біології, цитології, мікології, методики викладання спеціальних дисциплін, біоетики та біобезпеки. Така підготовка надає можливість випускнику обрати із великої кільості професій.

 

Кафедра зоології

Кафедра надає фундаментальні знання в області зоології, функціонування природних екосистем, паразитології, іхтіології, сенсорних систем та морфофізіології, зоотоксинології, та інших спеціальних розділів зоології. Кафедра зоології здійснює підготовку фахівців за спеціальностями  «091- Біологія» та «101- Екологія»  для роботи в галузях науки, середньої та вищої освіти, заповідної справи, та на відповідних підприємствах.

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Хімія», що включає напрямки: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія» та «Аналітична хімія» для хімічної, металургійної, вугільної, фармацевтичної та харчової промисловостей; радіоелектроніки, хімічної екології та побутової хімії; науково-дослідних інститутів і науково-виробничих об’єднань, дослідницьких виробництв НДІ та малих підприємств; викладачів вузів та закладів освіти.

Навчально-науковий центр експериментальної хімії

У рамках центру реалізуються науково-дослідні проекти з фундаментальних досліджень, які виконуються за грантами МОН України, та ініціативні теми, працюють п’ять навчально-наукових лабораторій. Метою роботи центру є сприяння розвитку наукових досліджень як досвідчених науковців, так і аспірантів і студентів.

 

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Кафедра здійснює підготовку викладачів університетів та закладів вищої освіти (освітня програма «Педагогіка вищої школи») та керівників підприємств, установ та організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) (освітня програма «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання»). Якісна освіта – запорука добробуту нації! – ось мета кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, яка понад п’ятнадцяти років проводить підготовку магістрів з вищевизначених спеціальностей.