Факультет хімії, біології і біотехнологій

Історія хімічного і біологічного факультетів, нині факультету хімії, біології і біотехнологій (з 01.09.2019 р.), налічує більше 50 років (рік заснування – 1965)

Історія

01.09.2019 року відбулося об’єднання навчально-наукового інституту хімії і біологічного факультету у факультет хімії, біології і біотехнологій.

Історія хімічного факультету (з 01.03.2018  р. навчально-наукового інституту хімії) налічує більше 50 років (рік заснування – 1965).
Його перший декан – член-кореспондент АН СРСР, доктор хімічних наук, професор Мохосоєв Маркс Васильович.

У витоків факультету стояла Клавдія Антонівна Фельдберг – перша завідувачка, доцент кафедри ботаніки, кандидат сільськогосподарських наук.
Першим деканом біологічного факультету стала доктор біологічних наук, професор З.В. Усова.

Про факультет

Факультет хімії, біології і біотехнологій здійснює підготовку бакалаврів за освітніми програмами «Біологія», «Біохімія», «Екологія», «Хімія»; магістрів за освітніми програми «Аналітична хімія», «Біологія», «Біохімія», «Екологія», «Хімія», «Фізична хімія» і докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Хімія».

Освітні програми включають спеціалізації з фундаментальних напрямів хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія – і прикладного спрямування: комп’ютерна хімія, хімічна екологія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів. Факультет проводить підготовку фахівців, орієнтованих на вирішення фундаментальних питань біології і екології у сферах ботаніки, фізіології і біохімії рослин, мікології, зоології, фізіології людини і тварин, біофізики, екології та охорони навколишнього середовища.

Підготовка докторів філософії здійснюється у напрямах неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії і хімії полімерів.

Факультет хімії, біології і біотехнологій має високопрофесійний викладацький склад: професори й доценти, переважна більшість яких є його випускниками.

Конкурентною перевагою інституту хімії є підготовка професіоналів з хімії і біохімії, дипломи яких визнаються не лише в Україні, а й роботодавцями університетів та наукових центрів США, Канади, Європейського союзу, Ізраїлю та інших країн світу.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Голова Студентської ради

Секретар Студентської ради

Департамент інформації та комунікації

Спортивно-масовий департамент

Навчально-науковий департамент

Культурно-масовий департамент

Кафедри

Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Хімія» (магістерські програми «Біохімія», «Фізична хімія»). Наші випускники будують успішну кар’єру на промислових підприємствах, у закладах освіти та науки.

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Хімія», що включає напрямки: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія» та «Аналітична хімія» для хімічної, металургійної, вугільної, фармацевтичної та харчової промисловостей; радіоелектроніки, хімічної екології та побутової хімії; науково-дослідних інститутів і науково-виробничих об’єднань, дослідницьких виробництв НДІ та малих підприємств; викладачів вузів та закладів освіти.

Навчально-науковий центр експериментальної хімії

У рамках центру реалізуються науково-дослідні проекти з фундаментальних досліджень, які виконуються за грантами МОН України, та ініціативні теми, працюють п’ять навчально-наукових лабораторій. Метою роботи центру є сприяння розвитку наукових досліджень як досвідчених науковців, так і аспірантів і студентів.