Навчально-науковий інститут хімії

Історія хімічного факультету, нині навчально-наукового інституту хімії (з 01.03.2018 р.), налічує більше 50 років (рік заснування – 1965)

Історія

Історія хімічного факультету, нині навчально-наукового інституту хімії (з 01.03.2018 р.), налічує більше 50 років (рік заснування – 1965).
Його перший декан – член-кореспондент АН СРСР, доктор хімічних наук, професор Мохосоєв Маркс Васильович.

Про інститут

Навчально-науковий інститут хімії здійснює підготовку бакалаврів за освітніми програмами «Біохімія», «Хімія»; магістрів за освітніми програми «Аналітична хімія», «Біохімія», «Хімія», «Фізична хімія» і докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Хімія».

Освітні програми включають спеціалізації з фундаментальних напрямів хімічної науки: аналітична хімія, біохімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія – і прикладного спрямування: комп’ютерна хімія, хімічна екологія, хімія лікарських речовин, хімія харчових продуктів.

Підготовка докторів філософії здійснюється у напрямах неорганічної хімії, органічної хімії, фізичної хімії і хімії полімерів.

Навчально-науковий інститут хімії хімії має високопрофесійний викладацький склад: професори й доценти, переважна більшість яких є його випускниками.

Конкурентною перевагою інституту хімії є підготовка професіоналів з хімії і біохімії, дипломи яких визнаються не лише в Україні, а й роботодавцями університетів та наукових центрів США, Канади, Європейського союзу, Ізраїлю та інших країн світу.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Голова Студентської ради

Секретар Студентської ради

Департамент інформації та комунікації

Спортивно-масовий департамент

Навчально-науковий департамент

Культурно-масовий департамент

Кафедри

 

Кафедра біохімії та фізичної хімії

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Хімія» (магістерські програми «Біохімія», «Фізична хімія»). Наші випускники будують успішну кар’єру на промислових підприємствах, у закладах освіти та науки.

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Хімія», що включає напрямки: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія» та «Аналітична хімія» для хімічної, металургійної, вугільної, фармацевтичної та харчової промисловостей; радіоелектроніки, хімічної екології та побутової хімії; науково-дослідних інститутів і науково-виробничих об’єднань, дослідницьких виробництв НДІ та малих підприємств; викладачів вузів та закладів освіти.

Навчально-науковий центр експериментальної хімії

У рамках центру реалізуються науково-дослідні проекти з фундаментальних досліджень, які виконуються за грантами МОН України, та ініціативні теми, працюють п’ять навчально-наукових лабораторій. Метою роботи центру є сприяння розвитку наукових досліджень як досвідчених науковців, так і аспірантів і студентів.