Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Наукова школа кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій заснована академіком Р. В. Кучером. Сучасна проблематика досліджень – радикально-ланцюгові реакції окиснення органічних сполук молекулярним киснем у водному середовищі та розробка безпечних біоантиоксидантів (д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик); створення нових систем генерування активних радикалів для використання в процесах очистки стічних вод (д-р хім. наук, проф. Й. О. Опейда). Ще одним напрямком діяльності кафедри є синтез епоксидно-неорганічних нанокомпозитів і кополімерів та встановлення взаємозв’язку структура–властивості отриманих матеріалів (канд. хім. наук, доц. С. В. Жильцова, канд. хім. наук, доц. В. М. Мельниченко).

В.о. завідувача кафедри

Жильцова Світлана Віталіївна

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, кандидат хімічних наук, доцент

Історія кафедри

Кафедра біохімії і фізичної хімії була створена 1 березня 2018 року з кафедр: біохімії та фізичної хімії, кожна з яких має свою давню історію з моменту заснування хімічного факультету Донецького державного університету. Завідувачем об’єднаної кафедри є професор, доктор хімічних наук Шендрик Олександр Миколайович. Кафедра має високопрофесійний викладацький склад до якої входять професори й доценти, старші викладачі та асистенти, переважна більшість яких є випускниками хімічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса. На кафедрі виконується робота за трьома основними напрямами: навчальний процес, наукові дослідження та навчально-методична робота.

Освітні програми

Спеціальність 102«Хімія»

Освітня програма «Біохімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук органічної і неорганічної природи, сучасних методів синтезу та аналізу вміють передбачати властивості хімічних речовин, що є складовими біологічних систем різного рівня, проводити експериментальні дослідження та трактувати їх результати.

Освітньо-професійна програма «Хімія» (СО «Бакалавр»)

Підготовка фахівців, які на основі знань основних законів хімії, властивостей хімічних елементів та їх сполук, сучасних методів синтезу та аналізу матеріалів вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити хімічні експерименти та трактувати їх результати.

Освітня програма «Біохімія» (СО «Магістр»)

За останніми наукометричними даними найпотужнішим міждисциплінарним hub’ом серед наук про природу, життя і здоров’я людини є біохімія. На її полях продукується близько 50 % нових знань та інновацій щодо підвищення рівня комфорту цивілізації і забезпечення її сталого розвитку. ОНП «Біохімія» Стусівського університету понад 50 років є єдиною в Україні профільованою програмою підготовки хіміків-біохіміків, «заточених» під високотехнологічні галузі фармації, біотехнології, біо-, біомедичної та генної інженерії.

Освітня програма «Фізична хімія» (СО «Магістр»)

Фізична хімія дає відповіді на широке коло важливих питань. Зможеш і ти! Навчання поєднує теоретичні знання та практичні навички фізико-хімічної науки, методи обчислювальної хімії для кращого розуміння поведінки молекул і матеріалів, особливостей і закономірностей перебігу процесів. Вивчення фундаментальних і прикладних аспектів фізичної хімії, робота в наукових лабораторіях – запорука успішної кар’єри дослідника, грамотного фахівця в університетах, інститутах, на підприємствах фармацевтичної, харчової, хімічної промисловості тощо.