Березовський Ігор Васильович

Березовський Ігор Васильович

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри зоології та екології

Досягнення

 • Закінчив 1996р. Одеський сільськогосподарський інститут. Спеціальність: Лікар ветеринарної медицини.
 • З 2000-2001р. Київський національний аграрний університет. Отримав кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини-педагога.
 • В 2011 році здобув науковий ступень кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
 • За період науково-педагогічної діяльності є співавтором 4 навчальних посібників з іхтіопатології, ветеринарної мікробіології, епізоотології, інфекційним хворобам та імунології, фітосанітарії, опубліковано 47 наукових праць, розроблено 13 методичних вказівок та рекомендацій, отримано 2 патенти.

Наукові інтереси

 • Розробка засобів профілактики і лікування хвороб риб, розробка та використання у складі комбікормів лікувальних та профілактичних сумішей при бактеріальних інфекціях і гельмінтозах аквакультури.
 • Вивчення дії антгельмінтиків і продуктів виділення гельмінтів на організм риб.
 • Вивчення особливостей поширення, діагностики за паразитарних хвороб тварин.
 • Вивчення гельмінтозів-антропозоонозів в Подільському регіоні України.
 • Гідробіологічні дослідження та вивчення біологічної продуктивності водойм.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Березовський І.В. Шляхи оздоровлення і збереження тваринництва в Україні. Ветеринарна медицина України. №5 (219). С. 8-12.
 2. Березовський І.В., Балко Д.Г. Вплив нормоутворюючих чинників на продуктивність праці в тваринництві. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. 2014. Том 1. Випуск 1 (83). С. 68-72.
 3. Березовський І.В. Зміни лейкоцитарної формули при згодовуванні м’яса від позитивно реагуючих на туберкулін тварин. Науковий вісник Львівської національного університету ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. Львів, 2013. Том 15. № 1 (55). Частина 4. С. 3-7.
 4. Березовський І.В. Мікробіологічний пейзаж молока здорових та хворих на субклінічний мастит корів. Науковий вісник Львівської національного університету ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. Львів, 2013. Том 15. № 3 (57). Частина 1. С. 28-35.
 5. Лисенко А.П., Березовський І.В. Проблема прижизненной диагностики туберкульоза крупного рогатого скота. Ученные записки Витебской государственная академия ветеринарной медицины. Республика Беларусь, 2012. Том 48. Выпуск 2. Часть 1. С. 50-56.
 6. Власенко В.В., Левківський Д., Березовський І.В., та ін. Нове поживне середовище для прискореної детекції збудника туберкульозу. Науковий вісник Львівської національного університету ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. Львів, 2012. Том 14. № 2 (52). Частина 1. С. 32-36.

Тези

 1. Березовський І.В., Камалова С.А. Кнемідокоптоз птиці. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології». матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Вінниця, 7-8 листопада 2018 р.). м. Вінниця: ТВОРИ, 2018. С.88-89.
 2. Березовський І.В. Арабаджі Т.В. Шляхи боротьби з аскаридозом в приватному секторі за допомогою дезінвазії. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології»: матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Вінниця, 7-8 листопада 2018 р.). м. Вінниця: ТВОРИ, 2018. С.84-86.
 3. Березовський І.В. Камалова С. А. Кнемідокоптоз птиці. матеріали наукової конференції професорсько викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. (м. Вінниця, Україна, 15-18 травня 2017 р. ). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. Том 1. С. 18.
 4. Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. «Використання пероксиду водню для дезінфекції об’єктів рибництва». Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.,). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С.119-121.
 5. Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. «Ефективність використання Бровадазолу-20 для лікування та профілактики постодиплос-томозу». Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С. 168-169.

Навчальні посібники

 1. Бігун П.П., Овчинникова Ю.Ю., Березовський І.В. Екологічне інспектування.: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 304 с.
 2. Бігун П.П., Овчинникова Ю.Ю., Березовський І.В. Бджільництво: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 156 с.
 3. Власенко В.В., Березовський І.В. Ветеринарний та фітосанітарний контроль у митній справі: [лабораторний практикум]. Вінниця: «МЕРКЬЮРІ-ПОДІЛЛЯ», 2013. 400 с. (Гриф МОН України № 1/11-10896 від 22.11.11р.)