Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати наступні документи:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
 3. копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
 4. копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 5. атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
 6. сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти із зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів;
 7. документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти;
 8. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Для абітурієнтів, які вступають на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»:

 1. заява в паперовій формі подається вступником до Приймальної комісії особисто;
 2. чотири кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
 3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон; свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта);
 4. довідку про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
 5. довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН);
 6. атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього, диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього за особистим вибором — оригінали або копії;
 7. копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних).