Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Під час виконання вимог для зарахування до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію реєстраційної облікової картки платника податків;
  • копію витягу з реєстру територіальної громади або інший документ, який зазначає місце декларування та/або реєстрації місця проживання (перебування);
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
  • копію інформаційної картки з результатами НМТ;
  • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  •  копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487;
  •  копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIІІ цих Правил і Порядком прийому.