Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Строки
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 липня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах)*:
– за державним замовленням з 3 липня до 18:00 10 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід:
– за державним замовленням з 7 липня до 18 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 7 липня до 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) з 19 липня до 18:00 31 липня

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням;

 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше 05 серпня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 08 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням;

 

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія)

09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

 

до 18:00 15 серпня

до 18:00 22 серпня**

до 18:00 29 серпня**

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

 

16 серпня

23 серпня**

30 серпня**

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб*

не пізніше 18 серпня

 

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць