Кафедра біофізики і фізіології

Кафедра біофізики і фізіології

Місія кафедри біофізики і фізіології полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі біології.
Завдання кафедри біофізики і фізіології – базова (бакалаврат) та поглиблена (магістратура) підготовка фахівців-біологів із спеціалізацією в галузі біофізики та фізіології людини, які володіють знаннями з біофізичних механізмів функціонування живих систем та вміють використовувати сучасні інструментальні та інформаційні технології та для проведення самостійних наукових досліджень та вирішення практичних завдань у галузі своєї професійної діяльності.
Також кафедра надає фундаментальні знання в області зоології, функціонування природних екосистем, паразитології, іхтіології, сенсорних систем та морфофізіології, зоотоксинології, та інших спеціальних розділів зоології. У процесі навчання студенти проходять навчальну, виробничу, асистентську та науково-дослідну практики. Особлива увага приділяється умінню працювати з живими об’єктами, вивчати їх життєдіяльність та розуміти їх роль біоценотичних зв’язках. Кафедра також надає можливість отримувати другу вищу освіту в університеті імені Вітовта Великого у місті Каунас (Литва).

Історія кафедри

Кафедра біофізики була заснована на біологічному факультеті Донецького державного університету в 1995 році на базі кафедри «Проблем штучного інтелекту» (завідувач – доктор технічних наук, професор Шевченко А.І.).
З 1 липня 2020 року кафедра біофізики і фізіології об’єднана з кафедрою зоології.
Кафедра зоології була створена у 1965 р. Її організатором та першим керівником була доктор біологічних наук, професор Зінаїда Василівна Усова, яка зробила великий внесок у становлення кафедри зоології і біологічного факультету вцілому. У 1968 році під її відкривається аспірантура. Першими аспірантами були Рязанцева А.Е., Скляр В.Е., Панченко О.Б., Ярошенко М.М. Троє з її учнів захистили докторські дисертації. Наукова тематика кафедри торкалася цілого ряду груп безхребетних та мишоподібних гризунів Донецької області.

Освітні програми

Спеціальність 091 СО«​Біологія»

Мета освітньої програми «Біологія» – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснювати науково-дослідну та науково- виробничу діяльність з вивчення та охорони живої природи та використання біологічних систем. Підготовка до самостійної діяльності, що вимагає широких знань в галузі біології та поглибленої професійної спеціалізації, володіння навичками науково-дослідної та науково-педагогічної роботи.

 

Освітня програма «Біологія» СО «Магістр»

Біологія – це наука майбутнього. Саме тому найбільш затребуваними є фахівці, які володіють сучасними методами раціонального використання біологічних ресурсів та знаннями про процеси біологічного виробництва, планування та проведення досліджень в біоінженерній, біомедичній, біотехнологічній та природоохоронній діяльності. Також наші біологи досліджують можливості відновлення біоресурсів, утилізації органічних відходів із застосуванням біотехнологій. Саме тому випускники біологічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса мають значні можливості працевлаштування у різних галузях виробництва та науки.

Спеціальність 101 «Екологія»

Освітня програма «Екологія» СО «Бакалавр»

Освітня програма «Екологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.Наші студенти-екологи створюють нове екологічне середовище незалежної України. Якщо ти хочеш навчитися впроваджувати екологічний менеджмент, здійснювати екологічну політику у природоохоронній сфері, проводити екологічний моніторинг, оволодіти сучасними методами експлуатації і проектування систем захисту довкілля, сучасними знаннями з екологічного права та інспектування, тоді  факультет хімії, біології та біотехнологій чекає саме на тебе!

Освітня програма «Екологія» СО «Магістр»

Програма базується на наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану екології та інших природничих наук і спрямована на здобуття навичок та знань з екології та охорони навколишнього природного середовища. Програма передбачає опанування студентами базових фундаментальних дисциплін, важливих для розуміння природних процесів,  формування компетентностей, необхідних для моніторингу, дослідження та управління природними та антропогенними процесами.