Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Правом на вступ до магістратури користуються особи, які мають ступінь освіти «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр», склали необхідні вступні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті на обрану освітню програму, визначається державним замовленням.

Особи, які мають ступінь освіти «Спеціаліст» або «Магістр», та бажають продовжити освіту в магістратурі за освітніми програмами факультету хімії, біології і біотехнологій зможуть це зробити тільки на контрактній основі, оскільки для них магістратура вважається другою вищою освітою.

Перелік акредитованих спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра (магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”,  для здобуття освітнього ступеня магістра

 

 

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Вступні випробування Мінімальний бал
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
09 Біологія 091 Біологія Біологія Ні 35 30 1р. 4м. 1р. 4м. 091 Біологія Фаховий іспит 101
Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 4м. 1р. 4м.   інші спеціальності Фаховий іспит 101
   
Єдиний вступний іспит 101
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Ні 10 1р. 4м. 1р. 4м. 101 Екологія Фаховий іспит 101
Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 4м. 1р. 4м.   інші спеціальності Фаховий іспит 101
   
Єдиний вступний іспит 101
102 Хімія Хімія Ні 20   1р. 9м. 1р.9м. 6.040101 Хімія Фаховий іспит 101
102 Хімія Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 9м.   6.040102 Біологія    
091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія Фаховий іспит 101
6.051302 Хімічна інженерія    
6.010104 Професійна освіта (за профілем) Єдиний вступний іспит 101
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)    
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Біохімія Ні 14   1р. 9м.   6.040101 Хімія Фаховий іспит 101
102 Хімія Єдиний вступний іспит 101
Так 1р. 9м.   6.040102 Біологія    
091 Біологія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.051401 Біотехнологія
162 Біотехнології та біоінженерія
6.051402 Біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія
6.120201 Фармація
226 Фармація
6.051301 Хімічна технологія Фаховий іспит 101
161 Хімічні технології та інженерія    
6.051302 Хімічна інженерія Єдиний вступний іспит 101
6.120102 Лабораторна діагностика    
224 Технології медичної діагностики та лікування
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології

Перелік акредитованих спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра (магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”,  для здобуття освітнього ступеня магістра (небюджетні пропозиції)

 

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Вступні випробування Мінімальний бал
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ
01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи Ні 15 1р. 4м. 011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит
Іноземна мова
102
110
Так 1р. 4м.   інші спеціальності

Фаховий іспит

Іноземна мова

102

110

Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання Ні 15 1р. 4м. 011 Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит
Іноземна мова
102
110
Так 1р. 4м.   інші спеціальності

Фаховий іспит

Іноземна мова

102

110