Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Правом на вступ до магістратури користуються особи, які мають ступінь освіти «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр», склали необхідні вступні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті на обрану освітню програму, визначається державним замовленням.

Особи, які мають ступінь освіти «Спеціаліст» або «Магістр», та бажають продовжити освіту в магістратурі за освітніми програмами факультету хімії, біології і біотехнологій зможуть це зробити тільки на контрактній основі, оскільки для них магістратура вважається другою вищою освітою.

Факультет Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Фахове випробування Мінімальний бал Додатковий
навчальний план
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
Факультет хімії, біології і біотехнологій 10 Природничі науки 102 Хімія Хімія Ні 16 5 1р. 9м. 1р.9м. 6.040101 хімія Фаховий іспит
Іноземна мова
101
101
Ні
102 Хімія
Хімія Так 1р. 9м. 1р. 9м. 6.040102 біологія Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
130
101
Ні
091 Біологія
6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 фармація
226 Фармація
6.051301 хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 хімічна інженерія
6.010104 професійна освіта
(за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Біохімія Ні 9 5 1р. 9м. 1р.9м. 6.040101 хімія Фаховий іспит
Іноземна мова
101
101
Ні
102 Хімія
Біохімія Так 1р. 9м. 1р. 9м. 6.040102 біологія Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
130
101
Ні
091 Біологія
6.040106 екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.051401 біотехнологія
162 Біотехнології та біоінженерія
6.051402 біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія
6.120201 фармація
226 Фармація
6.051301 хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 хімічна інженерія
6.120102 лабораторна діагностика
224 Технології медичної діагностики та лікування
6.010104 професійна освіта
(за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Аналітична хімія Ні 9 - 1р. 9м. - 6.040101 хімія Фаховий іспит
Іноземна мова
101
101
Ні
102 Хімія
Аналітична хімія Так 1р. 9м. - 6.040102 біологія Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
130
101
Ні
091 Біологія
6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 фармація
226 Фармація
6.051301 хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 хімічна інженерія
6.120102 лабораторна діагностика
224 Технології медичної діагностики та лікування
6.010104 професійна освіта
(за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Фізична хімія Ні 9 - 1р. 9м. - 6.040101 хімія Фаховий іспит
Іноземна мова
101
101
Ні
102 Хімія
Фізична хімія Так 1р. 9м. - 6.040102 біологія Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
130
101
Ні
091 Біологія
6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
101 Екологія
6.120201 фармація
226 Фармація
6.051301 хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 хімічна інженерія
6.010104 професійна освіта
(за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
6.051701 Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Факультет хімії, біології і біотехнологій 09 Біологія 091 Біологія Біологія Ні 87 40 1р. 4м. 1р. 4м. 091 Біологія Фаховий іспит
Іноземна мова
101
110
Ні
6.040102 Біологія
Біологія Так 1р. 4м. 1р. 4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
101
110
Так
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Ні 5 5 1р. 4м. 1р. 4м. 101 Екологія Фаховий іспит
Іноземна мова
101
110
Ні
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Екологія Так - 1р. 4м.
інші спеціальності Фаховий іспит
Фаховий іспит (додатковий)
Іноземна мова
101
101
110
Так