Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Правом на вступ до магістратури користуються особи, які мають ступінь освіти «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр», склали необхідні вступні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті на обрану освітню програму, визначається державним замовленням.

Особи, які мають ступінь освіти «Спеціаліст» або «Магістр», та бажають продовжити освіту в магістратурі за освітніми програмами факультету хімії, біології і біотехнологій зможуть це зробити тільки на контрактній основі, оскільки для них магістратура вважається другою вищою освітою.

Перелік акредитованих спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра (магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”,  для здобуття освітнього ступеня магістра

Галузь знань
Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей Конкурсні показники
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Конкурсне випробування ЄВІ (єдиний вступний іспит) ЄФВВ (єдине фахове вступне випро-бування) або фаховий іспит Коефіцієнт Мінімальний бал Мотиваційний лист
Тест загальної навчальної компетентності Коефіцієнт Мінімальний бал Іноземна мова Коефіцієнт Мінімальний бал
09 Біологія 091 Біологія Біологія Фіксована 26 1 рік
4 місяці
так/ні ТЗНК 0,2 100 Іноземна мова 0,2 100 фаховий іспит 0,6 100 +
Небюджетна 20 1 рік
4 місяці
так/ні ТЗНК 0,2 100 Іноземна мова 0,2 100 фаховий іспит 0,6
*вступ на базі НРК7 Небюджетна* 2 2 1 рік
4 місяці
1 рік
4 місяці
так/ні Іноземна мова 0,4 фаховий іспит 0,6
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія Фіксована 8 1 рік
4 місяці
так/ні ТЗНК 0,2 100 Іноземна мова 0,2 100 фаховий іспит 0,6 100 +
*вступ на базі НРК7 Небюджетна* 2 1 рік
4 місяці
так/ні Іноземна мова 0,4 фаховий іспит 0,6
102 Хімія Хімія Фіксована 28 1 рік
9 місяців
                   так
6.040101 Хімія, 102 Хімія, 6.040102 Біологія, 091 Біологія, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування,
101 Екологія, 6.120201 Фармація, 226 Фармація, 6.051301 Хімічна технологія
161 Хімічні технології та інженерія
6.051302 Хімічна інженерія
6.010104 Професійна освіта (за профілем)
014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),
6.051701 Харчові технології та інженерія,
181 Харчові технології
ТЗНК 0,2 100 Іноземна мова 0,2 100 фаховий іспит 0,6 100 +
Небюджетна 10 1 рік
9 місяців
*вступ на базі НРК7 Небюджетна* 2 1 рік
9 місяців