Історія факультету

Історія хімічного факультету (в період з  2018 р. по 2019 р. – навчально-наукового інституту хімії)

У 1964 році керівництво Донецької області вирішило перетворити промисловий Донбас на високорівневий культурно-науково-освітянський центр. Розпочалася робота у напрямку створення університету і у вересні 1964 року Донецький педагогічний інститут було перетворено на Донецький філіал Харківського державного університету ім. О. М. Горького.

Для Донбасу 1965 рік без перебільшення став визначним. У Донецьку створюється і відкривається перший в Україні Донецький науковий центр АН УРСР у складі Донецького державного університету, який було виокремлено з Харківського університету, фізико-технічного інституту з сектором хімії, обчислювального центру, Донецького ботанічного саду та Відділення економіко-промислових досліджень Інституту економіки.

Для забезпечення кадрами вищої кваліфікації цього конгломерату до Донецька запрошуються наукові школи на чолі з докторами наук з різних регіонів СРСР. Виділяються величезні фінансові та матеріальні ресурси, забезпечується підтримка з боку держави. Як приклад, у грудні 1965 р. на загальних зборах АН УРСР обирають одночасно чотирьох академіків: Архарова В. І. (рентгенометалофізик), Галкіна О. О. (фізик), Литвиненка Л. М. (хімік), Лопатинського Я. Б. (математик) і десятьох член-кореспондентів, які працюють у м. Донецьк:

  • фізики – Толпиго К. Б.,
  • математики – Харламов П. В., Суворов Г. Д., Гіхман Й. І., Данилюк І. І., Космодаміанський О. С.,
  • хіміки – Баранов С. М., Кучер Р. В.,
  • біологи – Щєпотьєв Ф. Л.

Ні до, ні після історія АН УРСР подібного не знала.

Газета «Социалистический Донбасс» від 21 грудня 1965 року писала з цього приводу: «17 декабря состоялась сессия общего собрания Академии наук УССР, на котором были избраны академики и чл.-корр. АН УССР из числа ученых, изъявивших желание работать в недавно созданном Донецком научном центре…».

 

Першим ректором університету було призначено академіка Леоніда Михайловича Литвиненка.

На цій посаді він працював до 1968 року.

Потім очолив Донецьке відділення Інституту Фізико-органічної хімії ім. Л. В. Писаржевського (ДВФОХ) НАНУ (Київ), яке у 1975 році переросло в Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії НАНУ. Останній носить сьогодні ім’я Л. М. Литвиненка.

Багато років поспіль Леонід Михайлович був головою Донецького наукового центру.

В університеті одразу було сформовано шість факультетів: історичний, філологічний, математичний, фізичний, біологічний та хімічний, який розташувався у так званому «третьому корпусі». Нині це міжнародний факультет, а тоді – школа залізничників № 32, яка потім переїхала в новобудівлю по пров. Орєшкова і перетворилася на відому у Донецьку фізико-математичну школу № 17. У приміщенні школи № 32 розмістилися кафедри неорганічної і органічної хімії, а також кілька лабораторій ДВФОХ. У корпусі фізичного факультету в правому крилі першого поверху розмістилися кафедра фізичної хімії і відділ радикальних процесів, у лівому крилі – кафедра вуглехімії і хімічної технології. Кафедра аналітичної хімії зайняла кілька приміщень на четвертому поверсі.

На початку роботи хімічного факультету було п’ять кафедр:
кафедра неорганічної хімії (перший завідувач Мохосоєв М. В., після нього – доценти Кривобок В. І., Кощєєв Г. Г., Груба А. І., професори Гетьман Є. І., Розанцев Г. М.);

Колектив кафедри неорганічної хімії (початок 1970-х років)

Колектив кафедри неорганічної хімії (початок 2000-х років)

Мохосоєв М. В.

Груба А. І.

Кривобок В. І.

Гетьман Є. І.

Кощєєв Г. Г.

Розанцев Г. М.

кафедру аналітичної хімії заснував і до кінця своїх днів був її завідувачем проф., акад. АН ВШ Шевчук І. О. Після нього кафедру очолила його учениця проф. Алемасова А. С. (на превеликий жаль, жоден з викладачів кафедри до Вінниці не переїхав, і її відновленням тут займається доц. Радіо С. В.);

• ідеологом, засновником і головою наукової школи кафедри органічної хімії був акад. Литвиненко Л. М., але він ніколи не був її завідувачем. Цю посаду обіймали доценти Кириченко А. І., Шаранін Ю. О., Савченко О. С., професори Олійник М. М., Богза С. Л. У Вінниці, до об’єднання кафедр, обов’язки завідувача виконувала проф. Швед О. М.

Колектив кафедри органічної хімії (кінець 1970-х років)

Колектив кафедри органічної хімії (кінець 1970-х років)

Колектив кафедри органічної хімії (2000-ні роки)

Кириченко А. І.

Савченко О. С.

Богза С. Л.

• у витоків кафедри фізичної хімії стояв акад. Кучер Р. В.

Відкрили її у 1968 р., а першим завідувачем був доцент Єнальєв В. Д., потім – професори Ніколаєвський А. М., Михальчук В. М. У Вінниці обов’язки завідувача кафедри виконували проф. Опейда Й. О., доц. Жильцова С. В.

Колектив кафедри фізичної хімії (початок 1970-х років)

Колектив кафедри фізичної хімії (початок 1970-х років)

Колектив кафедри фізичної хімії (початок 2000-х років)

• першу і єдину в Україні університетську кафедру вуглехімії і хімічної технології відкрив і очолив чл.-кор. Баранов С. М.

Колектив кафедри вуглехімії ї хімічної технології (початок 1970-х років)

Для Донбасу потреба в такій кафедрі була очевидною. Її завідувачі: проф. Шейнкман А. К., доценти Марштупа В. П., Зубкова Ю. М. Нажаль, у важкі 90-і кафедру розформували.

• шлях кафедри біохімії був трохи складніший.

Колектив кафедри біохімії (початок 1970-х років)

Викладачі кафедри біохімії (початок 2000-х років)

Колектив кафедри біохімії (2010 рік)

Кафедра була створена як структурний підрозділ кафедри органічної хімії для забезпечення підготовки біохіміків на хімічному, а не біологічному факультеті. Це був дуже сміливий експеримент, ідея якого належала академіку Литвиненку Леоніду Михайловичу та професору Євдокіменко Євдокії Фомінічні. Успішна реалізація цього задуму – беззаперечна заслуга першого завідувача кафедри біохімії професора Дадалі В. А. Виокремилася кафедра у самостійну тільки у 1976 році, хоча набір на спеціальність «Біохімія» було розпочато вже в 1965 році.

Завідувачі кафедри – професори Дадалі В. А., Гершиков О. Г., Шендрик О. М., академік НАНУ Попов А. Ф.

Перший декан факультету – проф. чл.-кор АН СРСР Мохосоєв Маркс Васильович. Після нього деканами обиралися: доценти Єнальєв В. Д., Кощєєв Г. Г., Марштупа В. П., професори Ніколаєвський А. М., Шендрик О. М.

Навчальний процес і робота наукових шкіл

До м. Донецьк перемістили вже сформовані наукові школи, тому вже на кінець 60-х – початок 70-х років кафедри почали плідно працювати.

Більше того, на факультеті було створену першу в університеті спеціалізовану вчену раду з захисту дисертацій, і вже у 1969 році було захищено дві перші кандидатські дисертації (Зубкова Ю. М. і Пандакова В. М.).

Розбудова університету

Проект університетського містечка було оприлюднено у 1965 році.

Проект університетського містечка

Корпус хімічного факультету побудували в 1973 році, одразу після головного корпусу університету, який з’явився в 1971 році. Цікавий історичний факт: один із архітекторів проекту університетського містечка, Володимир Спусканюк, невдовзі після завершення будівництва головного корпусу переїхав до м. Вінниця і, як головний архітектор міста, забудовував мікрорайон Вишенька, де на сьогодні розміщений головний корпус ДонНУ імені Василя Стуса, і, зокрема, навчально-науковий інститут хімії.

Підготовка і випуск фахівців

Хімічні факультети, як правило, малочисельні, оскільки потребують значних ресурсів. До 2014 року хімічний факультет ДонНУ був в Україні одним із найбільших. Хоча в різні періоди своєї історії цей показник дуже сильно коливався. Так, за щорічним випуском денного відділення кількість випускників становила від 48 до 122, а з 2000-го року цей показник стабілізувався на приблизно 100 осіб.

Хімічний факультет ДонНУ був відомий в Україні і далеко за її межами як факультет, що веде підготовку фахівців з двох спеціальностей – хімії і біохімії, а з 2010 року вже з чотирьох: хімії, біохімії, аналітичної і фізичної хімії. За весь час існування хімічного факультету було підготовлено близько 6000 фахівців. Серед наших випускників більше 30 докторів наук (до речі, це найбільший показник серед природничих факультетів університету). Приблизно 15–20 % наших випускників мають науковий ступінь кандидата наук. На сьогодні значна кількість випускників працює за фахом у багатьох країнах світу.

Матеріально-технічне оснащення, лабораторне та наукове обладнання

Починаючи з 2005 року, на хімічному факультеті було суттєво оновлено матеріальну базу. Станом на 2012 рік кафедри були добре укомплектовані сучасним обладнанням нового покоління, серед якого модернізовані рентгенофазові апарати ДРОН-2 і ДРОН-3, цифровий хемілюмінесцентний комплекс, газовий хроматограф з капілярними колонками, рідинний хроматограф «Shumadzu», високошвидкісні діодно-матричні спектрофотометри, атомно-абсорбційні й атомно-емісійні спектрометри. За узагальненою у «Scopus» діаграмою щодо ДонНУ імені Василя Стуса, на частку хіміків припадає 18 %, а з урахуванням інженерії та матеріалознавства – близько чверті.

Про сьогодення

У 2014 році ми стали вигнанцями. Не занурюючись у цю тему, підкреслимо, що за цих дійсно непростих обставин свою історичну місію виконав наш ректор – проф. Гринюк Р. Ф. Він вивів і зберіг університет. Тут слів просто подяки на його адресу замало. Але нам багато чим допомогли і допомагають наші випускники, небайдужі люди з бізнесу та різних фондів, влада м. Вінниця. Результати цієї допомоги і зримі, і масштабні.
3 листопада 2014 року ми зайшли в абсолютно порожнє неопалюване приміщення, де необхідно було починати все з «нуля».

Сьогодні це приміщення зовсім інше. Факультет отримав нове обладнання, оснащення для наукових і навчальних лабораторій, зокрема, спектрофотометри фірми Analytic Jena, сучасний атомно-абсорбційний спектрофотометр. З’явилися комп’ютери, відновлено корпоративну мережу, в університеті повною мірою впроваджено хмарні технології. Саме завдяки ним нам вдалося, маючи лише свої особисті ноутбуки, запустити у Вінниці навчальний процес спочатку в дистанційній, а потім і в очній формах. Так, нам поки що важко, але, як свідчить наша ж історія, не вперше, і ми приречені на успіх!

1 березня 2018 року хімічний факультет було реорганізовано у навчально-науковий інститут хімії. Сьогодні у його структурі функціонують кафедра біохімії та фізичної хімії (зав. кафедри – д-р хім. наук, проф. О. М. Шендрик), кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії (зав. кафедри – д-р хім. наук, проф. Г. М. Розанцев) та навчально-науковий центр експериментальної хімії (в.о. директора – д-р хім. наук, проф. О. М. Швед).

Історія біологічного факультету

Біологічний факультет Донецького державного університету (з 2000 р. — національний) засновано в 1965 році на основі агробіологічного відділення Донецького педагогічного інституту. До складу факультету тоді ввійшли чотири кафедри: ботаніки, зоології, фізіології рослин і фізіології людини і тварин. Згодом була утворена та пропрацювала певний період кафедра генетики. У 1991 р. відкрита кафедра проблем штучного інтелекту, яка пізніше була перепрофільована у кафедру біофізики, а кафедри ботаніки і зоології перейменовані у кафедри ботаніки  екології і зоології та екології.

На факультеті в різні часи працювали такі видатні вчені, як Щепотьєв Федор Львович, Рева Михаїл Лукич, Усова Зінаїда Василівна, Негруцький Сергій Федорович, Навакатікян Олександр Оганесович, Певний Сергій Олександрович. 

У витоків факультету стояла Клавдія Антонівна Фельдберг — перша завідувачка, доцент кафедри ботаніки, кандидат сільськогосподарських наук.

Першим завідувачем кафедри ботаніки та екології був доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки України Федір Львович Щепотьев (1967-1988 рр.). Відомий вчений в області дендрології, дендрофізіологіі, інтродукції, акліматизації та селекції деревних рослин. Ф.Л. Щепотьев – автор 558 наукових робіт, серед яких понад 20 монографій. Його навчальний посібник «Дендрологія» витримало 3 перевидання, в тому числі одне – в Румунії. У 1988 році кафедру ботаніки та екології очолив заслужений діяч освіти України, академік Української екологічної академії, доктор біологічних наук Рева Михайло Лукич. Він підготував 22 кандидата і одного доктора наук, написав 220 наукових робіт, в тому числі 14 монографій, кілька науково-популярних робіт. Для студентів-ботаніків М.Л. Рева підготував ряд методичних розробок і довідників по філогенії рослин, методики біологічних наукових досліджень, екології Донбасу. Надалі кафедру очолювали – доктор біол. наук Швиндлерман С. П., професор, академік, Глухов А. З., доцент Лялюк Н. М. З вересня 2019 року кафедру ботаніки та екології очолює доктор біологічних наук, доцент Приседський Ю. Г.

На кафедрі ботаніки та екології. На фото зліва направо викладачі Сумська А. М., Осипова Л. М. та професор
Ф. Л. Щепотьєв (початок 1980-х років)

Колектив кафедри ботаніки та екології (початок 2000-х років)

Фельдберг К. А.

Глухов О. З.

Щепотьєв Ф. Л.

Лялюк Н. М.

Рева М. Л.

Приседський Ю. Г.

Першим керівником і організатором кафедри зоології була доктор біологічних наук, професор Усова Зінаїда Василівна. Вона зробила великий внесок у становлення кафедри та факультету, керувала кафедрою з 1965 р по 1982 рр. З 1982 по 2008 – професор кафедри, член Вченої ради університету та факультету, керівник держбюджетних і госпдоговірних тем. З.В. Усовой створена наукова школа з вивчення комах і кліщів. Основні наукові досягнення присвячені вивченню фауни, систематики, екології кровосисних мошок.

З 1968 р при кафедрі було відкрито аспірантуру під керівництвом проф. Усової З.В. Її першими аспірантами були Рязанцева А.Е., Скляр В.Е., Панченко О.Б., Ярошенко М.М.

Під час роботи Усової З.В. було підготовлено понад 300 дипломних і магістерських робіт; 23 кандидатські дисертації. Троє з її учнів захистили докторські дисертації, це М.М. Ярошенко, В.М. Каплич, Є.Б. Сухомлин. З 1982 року Ярошенко М. М став Завідуючим кафедри. Після переїзду університету з 2014 року  по жовтень 2016 кафедру очолила Овчинникова Ю. Ю. Надалі з жовтня 2016 року і по согодення обов’язки завідуючого кафедрою зоології виконує кандидат біологічних наук, доцент Кавун Е. М.

Усова З. В. з колегами та аспірантами (початок 1970-х років)

На фото: Є.Б. Сухомлин з учнями. Зліва направо, верхній ряд: В.М. Каплич, А.П. Зінченко, Н.Д. Базарова, В.А. Буллі, Т.Л. Савуст’яненко, А.Б. Панченко, А.М. Макаренко; нижній ряд: Є.Б. Сухомлин, М. Масці, З.В. Усова, М.М. Ярошенко, Р.Д. Семушина. (1983 рік)

Усова З. В.

Овчинникова Ю. Ю.

Кавун Е. М.

• Кафедра фізіології рослин була створена в 1966 році. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор С.Ф. Негруцький. Ним були запрошені для роботи на кафедрі: в 1967 році Бойко М.І. – випускник кафедри фізіології та біохімії рослин Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко; в 1968 році Липницька Г.П. – випускниця Ростовського державного університету, та багато інших. С.Ф. Негруцьким на кафедрі створена наукова школа «Патофізіологія рослин і мікологія», наукові роботи якої відомі в Україні та за її межами. Значну увагу проф. С.Ф. Негруцький приділяв вивченню стійкості деревних, чагарникових і трав’янистих рослин до промислових відходів і важких металів. Після професора С. Ф. Негрудського кафедру очолював доктор біологічних наук Бойко М. І.

Негруцький С. Ф.

Липницька Г. П.

• Кафедра фізіології людини і тварин була заснована у 1967 році академіком НАН України професором Олександром Оганесовичем Навакатикяном. Під його керівництвом розроблялись питання гігієни і фізіології труда, пов’язаного з  високим нервово-емоціональним навантаженням, в тому числі психофізичні і соціально-гігієнічні аспекти розумової діяльності.

З 1968 р. по 1982 р.р. кафедру очолював професор Сергій Олександрович Певний – автор більш 200 наукових робіт по фізіології температурної адаптації. Завдяки його зусиллям створена лабораторія температурної адаптації.

З 1982 р. по 2014 р. кафедру очолював її випускник (1970 р.) професор, доктор біологічних наук Валерій Іванович Соболєв – автор більш 300 наукових робіт  в області фізіології ендокрінної та нервово-м’язовій систем, фізіолгії терморегуляції, 1 монографії та 5 навчальних посібників. Під його керівництвом виконані та захищені більше 20 дисертацій.

Після переїзду в 2014 році кафедрі декілка раз мінялись  виконуючі обов’язки завідуючого кафедри, та останнім в.о. завідуючого кафедри фізіології людини і тварин став Єрмішев Олег В’ячеславович. В подальшому діяльність кафедри була заморожена у зв’язку з перенесенням навчального навантаження і розподілена між іншими кафедрами біологічного факультету. Але в вересні 2019 року знов відновила діяльність піля об’єднання з кафедрою біофізикі під назвою – кафедра біофізики та фізіології.

Навакатикян О. О.

Соболєв В. І.

Єрмішев О. В

• Кафедра біофізики була заснована на біологічному факультеті Донецького державного університету в1995 році на базі кафедри «Проблем штучного інтелекту» (завідувач – доктор технічних наук, професор Шевченко А.І.). 

Продовж 20-років існування кафедра підготували більш ніж 500 спеціалістів у галузі біофізики та медичної біофізики.

З 2014 р. почався новий етап розвитку кафедри у м. Вінниця. До науково – викладацького складу кафедри  долучилися нові спеціалісти. На кафедрі з’явилися нові наукові напрямки: системна біологія, електрофізіологія та біологія старіння, відповідно до яких були розроблені нові курси.

З вересня 2019 року кафедра стала називатися «Кафедра біофізики та фізіології» після об’єднання з кафедрою фізіології людини і тварин.

Завідувач кафедри біофізики та фізіології, кандидат хімічних наук  Доценко Ольга Іванівна.

Доценко О. І.

Першим деканом біологічного факультету стала доктор біологічних наук, професор З.В. Усова. У наступні роки факультетом керували кандидат біологічних наук, доцент В.І. Харченко, доктор біологічних наук, професор С.Ф. Негруцький, кандидат біологічних наук, доцент Г.П. Липницька, доктор фізико-математических наук, профессор Беспалова С. В., доктор біологічних наук О.С. Горецький, кандидат біологічних наук О.В. Федотов, доцент кафедри зоології та екології Юлія Юріївна Овчинникова.

Кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою

Навчальна діяльність кафедри управління освітою розпочалася у вересні 1988 року на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників.

На факультеті був створений Консалтинговий центр, який проводив особистісне консультування, підбір і тренінг педагогів, допомагав в оптимізації структури організації і системи управління закладом освіти.

Одним із напрямів роботи факультету стала підготовка резерву керівників, їх заступників навчальних закладів. Було підготовлено понад 2500 осіб кадрового резерву, із яких на посади керівників призначено понад 300 осіб. Для майбутніх директорів шкіл на факультеті функціонував навчально-тренувальний центр «Керівник». У 2006 році розпочалася підготовка кадрового резерву для професійно-технічних навчальних закладів.

На кафедрі управління освітою основна діяльність здійснювалась за трьома напрямами: курсова підготовка, магістратура, аспірантура.

З 2003 року кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальними закладами» (нині спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма – «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання»). У 2005 році відбувся перший випуск магістрів. Серед наших випускників – керівники технікумів, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, ПТУ, керівники методичних служб, методисти відділів освіти та ін. З 2012 року кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (нині спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма – «Педагогіка вищої школи»).

З 2008 року на факультеті було відкрито аспірантуру за спеціальністю 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» за денною та заочною формами навчання.

Кафедра педагогіки створена в 1937 році й до 2003 року існувала в рамках єдиної кафедри педагогіки та психології на філологічному факультеті. Викладачі кафедри викладали загальноуніверситетські дисципліни психолого-педагогічного спрямування. На кафедрі педагогіки здійснювалась підготовка аспірантів за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

У 1937 році кафедра військової справи (згодом – кафедра фізичної культури, а потім – кафедра фізичного виховання і спорту) здійснювала викладання загальноуніверситетської дисципліни «фізичне виховання», яка і донині посідає важливе місце в навчальному процесі.

Рішенням Вченої ради Донецького національного університету від 27 березня 2015 року факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників було ліквідовано, а кафедру педагогіки відокремлено в самостійну кафедру. Новостворений структурний підрозділ отримав нову назву – загальноуніверситетська кафедра педагогіки та управління освітою.

Рішенням Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса від 28 серпня 2019 року обидві загальноуніверситетські кафедри: кафедра педагогіки та управління освітою й кафедра фізичного виховання і спорту було реорганізовано шляхом злиття в новий структурний підрозділ – кафедру педагогіки, фізичної культури та управління освітою.

З 01 вересня 2019 року кафедра педагогіки, фізичної культури та управління освітою увійшла до складу факультету хімії, біології і біотехнологій.