Наука

Наука

На факультеті існує декілька наукових шкіл, які здійснюють діяльність за різними напрямками досліджень.

На факультеті здійснюється набір до аспірантури за спеціальністю 102 “Хімія”.

У проведенні наукових досліджень активну участь беруть студенти та аспіранти факультету, результатом чого є публікація тез доповідей конференцій регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також публікація наукових статей, відзнаки у конкурсах наукових робіт, конференціях тощо.

Студенти та аспіранти факультету мають широкі можливості для участі у програмах обміну, закордонних стажуваннях і продовженні навчання у закордонних університетах (програма Erasmus+, двосторонні договори з університетами-партнерами, міжнародні наукові конференції тощо).

Візитівкою факультету є традиційна щорічна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», яка вперше була проведена у 2007 році.

Протягом всього періоду свого існування факультет підтримував і підтримує тісні зв’язки з інститутами Національної академії наук України та Національних галузевих академій наук України, має тісні зв’язки з університетами Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, США, Канади тощо.

Пишаємося здобутками наших колег:

захистами докторських і кандидатських дисертацій 

 

Кущ Ольга Василівна,

професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, доктор хімічних наук, старшний науковий співробітник

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему «Механізми дії N‑гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових процесах полімеризації та окиснення» за спеціальністю 02.00.04 – «Фізична хімія». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів)

 

 

 

Одарюк Вікторія Валентинівна,

науковий співробітник кафедри біохімії науково-дослідної частини Донецького національного університету (до 30.01.2020), кандидат хімічних наук 

У березні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Нові антиоксиданти ряду 4-(3′,4′-дигідроксифеніл)тіазолу» за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів)

 

Гумерова Надія Ісмагілівна (Nadiia GUMEROVA),

Postdoctoral fellow, Department of Biophysical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna, Austria

У березні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Солі катіонів s- та f-металів із гетерополігексавольфрамоніколат(ІІ)-аніоном структури Андерсона» за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.01 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)

 

 

Швед Олена Миколаївна,

професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Ацидоліз та феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами» за спеціальністю «02.00.03 – Органічна хімія».  

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)

 

 

 

 

Леонова Наталя Геннадіївна,

доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, кандидат хімічних наук, доцент

У листопаді 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез, структура та властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації» за спеціальністю 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.078.03 при ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро)

 

 

Пишаємося здобутками наших колег:

перемогами у конкурсах, участю у конфренціях, виставках і форумах 

10 липня 2019 р. студентка ІV курсу кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Олексій Юлія Анатоліївна стала призером Міжнародного конкурсу, оголошеного академічним видавництвом WILEY та науковим журналом «Chemistry – A European Journal» і присвяченого Міжнародному року періодичної системи. (47th IUPAC World Chemistry Congress, м. Париж, Франція).

Роботи Юлії вибороли ІІ місце, а сама студентка отримала Сертифікат Переможця конкурсу, пам’ятні подарунки, після чого мала урочисту вечерю із Фрейзером СТОДДАРТОМ, лауреатом Нобелівської премії з хімії 2016 року.

 

19-22 березня 2019 р. студентка ІІІ курсу кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Олексій Юлія Анатоліївна брала участь у 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences «Open Readings 2019», (м. Вільнюс, Литва) з постером на тему «Equilibria of Individual Isopoly Tungstate Anions Formation in Physiological Solutions» (науковий керівник – Радіо С. В.).

21 березня 2019 р. Олексій Ю. А. прослухала лекцію Нобелівського лауреата, професора Gérard Mourou на тему «Passion for Extreme Light» (Center for Physical Sciences and Technology, м. Вільнюс, Литва).

З 29 по 31 травня 2018 року партнер ДонНУ імені Василя Стуса Асоціація парфумерія та косметика України проводив Міжнародний Форум Cosmetics Ukraine 2018. У програмі Форуму були виставка сировини, упаковки та обладнання для лабораторій і виробництва, секція «Освіта і Кар’єра», конференція щодо актуальних питань косметичної галузі, конкурси на кращий косметичний продукт «Знак якості», кращу бізнес-ідею для стартапу і Конкурс на отримання гранту для студентів і молодих вчених. Учасниками події стали представники України та Європейського Союзу.
30 травня Форум відвідали спіробітники ДонНУ імені Василя Стуса доц. С. В. Жильцова і С. В. Радіо. Вони мали нагоду ознайомитися з новинками в косметичній галузі, а також взяти участь у підбитті підсумків Конкурсу на отримання гранту для студентів і молодих вчених
14 лютого 2018 р. магістрантка кафедри неорганічної, органічної та аналітичної  хімії Елла Іванцова була нагороджена дипломом та премією Національної академії наук України для студентів вищих навчальних закладів за роботу «Синтез та дослідження кристалічної структури купрум(ІІ)-вмісних паравольфраматів Б», виконану під керівництвом професора кафедри неорганічної, органічної та аналітичної  хімії Розанцева Г.М.
12 квітня 2017 р. випускниця магістратури кафедри біохімії та фізичної хімії Юлія Сергієнко була нагороджена дипломом та премією Національної академії наук України для студентів вищих навчальних закладів за роботу «Структура і властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідридного тверднення» (засідання Презиції НАНУ від 8 лютого 2017 р.), виконану під керівництвом доцента кафедри біохімії та фізичної хімії Жильцової С.В.

20 – 21 вересня 2017 року співробітники хімічного факультету відвідали Перший практичний форум для лабораторій від «Хімлаборреактив». Протягом двох днів декан хімічного факультету Шендрик Олександр Миколайович, доцент кафедри біохімії та фізичної хімії Жильцова Світлана Віталіївна, завідувач науково-дослідної частини Радіо Сергій Вікторович мали нагоду ознайомитися з останніми новинками в області лабораторного обладнання металургійної, фармацевтичної, харчової, аргохімічної галузей, взяти участь у цікавих майстер-класах і зустрітися з випускниками, багато з яких працюють у «Хімлаборреактиві», а також є його клієнтами, запрошеними на Форум.

1 червня 2017 року делегація співробітників та студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса у складі: Леонової Наталі Геннадіївни, старшого наукового співробітника НДЧ; Єрошиної Катерини Сергіївни, завідувача навчальної лабораторії кафедри неорганічної та аналітичної хімії; Авджі Любові Миколаївни і Олексій Юлії Анатоліївни, студентів 1-го курсу хімічного факультету ступеню освіти “Бакалавр” відвідала міжнародний форум Cosmetics Ukraine 2017

Пишаємося здобутками наших колег:

участю у міжнародних заходах, стажуваннях, візитах лекторів

28 листопада 2019 р. на урочистому засіданні Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося вручення почесних атрибутів, дипломів та посвідчень «Почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса» професору Університету Поля Сабатьє Тулуза ІІІ Ремі Шовену та професору, керівнику департаменту в Лабораторії молекулярних взаємодій і хімічної та фотохімічної реактивності в Університеті Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (місто Тулуза, Франція) Стефану Мазьєру.

З 15 по 19 квітня 2019 р. тривав візит проф. Ромюальда Пото (Romuald Poteau) та д-ра Ікера Дель Розаля (Iker Del Rosal) (Université Toulouse III – Paul Sabatier) до ДонНУ імені Василя Cтуса в рамках програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+. За час перебування у Вінниці вони провели цикли лекцій для групи студентів ступеня освіти «Бакалавр», а також магістрантів, аспірантів і молодих учених. Цикл лекцій передбачав знайомство слухачів з теоретичною та обчислювальною хімією, теоретичними основами й методами цього розділу хімічної науки, їх особливостями та задачами, які вони допомагають вирішити.

З 01.10.2018 р. по 17.02.2019 р. студентка ІІІ курсу кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Олексій Юлія Анатоліївна проходила семестрове навчання на Хімічному факультеті Лодзинського університету (м. Лодзь, Республіка Польща) у рамках академічної мобільності. За результатами складання екзаменаційної сесії за кордоном одержала оцінки А (відмінно).

З 15.10.2018 р. пo 04.11.2018 р. кандидат хімічних наук, завідувач науковою частиною науково-дослідної частини, доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Радіо Сергій Вікторович проходив наукове стажування в Університеті Тулузи III – Поля Сабатє (м.Тулуза, Франція) y рамках програми Erasmus+ Mobility of Credits Programme for Training. 

23 жовтня 2018 року Радіо С.В. виступив з докладом на тему «Polyoxotungstates: Routes for Synthesis and Crystal Structures» в Університеті Тулузи ІІІ – Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) в рамках програми Erasmus+ Mobility of Credits Programme for Training.

15 травня 2018 р. відбулася зустріч студентів з представниками міжнародного офісу Університету Тулуза ІІІ Роз-Марі Дюшен (Rose-Mary DUCHESNE) та Лорою Бешераз (Laura BECHERAS) і координатором проекту Стефаном Мазьєром (Stephane MAZIERES). Вони презентували свій університет, розповіли про його структуру та міжнародні проекти, які реалізуються і є доступними в тому числі для студентів з України. Стефан Мазьєр надав детальну інформацію про можливості міжнародної академічної мобільності за програмою Erasmus+ та магістерські освітні програми, в яких можуть взяти участь студенти.
В рамках візиту відбулася офіційна зустріч делегації Університету Тулуза ІІІ з проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Тетяною Орєховою і ректором ДонНУ імені Василя Стуса Романом Гринюком. Були обговорені як питання поточної співпраці, так і можливості розширення співробітництва й обміну досвідом не тільки для хіміків, а й для представників адміністрації, міжнародних служб та інших підрозділів. Одним із важливих кроків у цьому напрямку є підписання двосторонньої угоди про співпрацю між університетами.
15 травня 2018 р. до ДонНУ імені Василя Стуса завітали гості з Університету Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (Франція). Цей візит відбувся в рамках реалізації програми міжнародної академічної мобільності Erasmus+ для хіміків із закладів вищої освіти України та Університету Тулуза ІІІ.
Студенти і співробітники навчально-наукового інституту хімії мали нагоду відвідати лекцію професора Ремі Шовена (Remi CHAUVIN) “Stereochemical challenges in pharmaceutical synthesis”. Професор окреслив основні “виклики” і шляхи досягнення поставленої мети при одержанні органічних сполук заданої структури, які можуть бути використані як фармацевтичні препарати.

З 8 по 27 лютого 2018 р. Жильцова Світлана Віталіївна, доцент кафедри біохімії та фізичної хімії навчально-наукового інституту хімії ДонНУ імені Василя Стуса,  проходила ороткострокове наукове стажування в Університеті Поля Сабатьє Тулуза ІІІ (Université Toulouse III – Paul Sabatier). 

Доц. Жильцова С. В. працювала у науковій групі IDeAS team (Interactions Dynamiques et Assemblages Stimulables) під керівництвом професора J.-D. Marty. Під час стажування французькій команді було представлено доповідь про наукові дослідження Жильцової С. В., а також обговорено питання щодо перспектив співробітництва.

Аспірант 3-ого року навчання з відривом від виробництва за спеціальністю “Неорганічна хімія”  Марійчак Олександра Юріївна                  в 2017 р. двічі стала переможцем Міжнародного конкурсу DoRaPlus та пройшла наукове стажування в науково-дослідній лабораторії факультету хімії і біотехнологій Талліннського технічного університету в Естонській Республіці. Протягом  стажування (09.01-09.11.2017 р.) Марійчак О.Ю. займалась розробкою методик синтезу, одержанням та дослідженням виділених амфіфільних комплексів металів нового типу, що можуть бути використані як каталізатори “зеленої” хімії для органічного синтезу. Вона також виграла грант на участь у роботі літньої школи «CHAOS Summer School in Flow Chemistry, NMR, and Green Chemistry», що відбувся на факультеті хімії та біотехнологій Талліннського технічного університету 22-25 серпня 2017 р. та взяла участь у проведенні Дня Науки в Міжнародній школі Естонії (10.11.2017 р.).

30 листопада 2016 р. Донецький національний університет імені Василя Стуса відвідав із візитом професор Peter J. Skabara (University of Strathclyde, Glasgow, Scotland). Студенти, аспіранти та співробітники хімічного та фізико-технічного факультетів мали нагоду послухати лекцію “Тhe synthesis and application of mоnodisperse ogranic semiconductors” (“Синтез і застосування монодисперсних органічних напівпровідників”). Тематика презентації стосувалася досліджень, що проводяться науковою групою професора. Команда працює в актуальному напрямку одержання сполук із наперед відомою здатністю поглинати і випромінювати світло у певних інтервалах довжин хвиль із високою ефективністю. Це дає змогу отримувати матеріали, що можуть бути завдяки високій гнучкості, надзвичайній тонкості, низькій вазі та простоті обробки використані в якості дисплеїв, сонячних батарей заданої форми, органічних світлодіодних джерел освітлення, засобів передачі даних (Li-Fi) тощо.

Наукові видання

Науковий журнал «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ №22702–12602ПР від 04.05.2017).
ISSN 2617-0868 (Print версія)
ISSN 2617-0876 (Online версія)

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»

Щороку навесні на базі ННІ хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса проходить наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення».

Наукові видання

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами»