Терміни подачі документів

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання

Для здобуття освіти за ступенем «Магістр» (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка»)

Етапи вступної кампанії Денна форма та заочна форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 12 травня – 05 червня 2020 року (до 18:00)
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті* 01 липня 2020 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів з 05 серпня 2020 року по 22 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань в Університеті з 05 серпня 2020 року по 26 серпня 2020 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 01 вересня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 06 вересня 2020 року
Зарахування вступників за державним замовленням до 12:00 11 вересня 2020 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 07 вересня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 12 вересня 2020 року
до 16:00 18 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
до 14:00 14 вересня 2020 року
до 14:00 19 вересня 2020 року

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць

для здобуття ступеня освіти «Магістр» на основі здобутого СО «Магістр» або ОКР «Спеціаліст» та для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр (або ОКР «Спеціаліст») за кошти фізичних та/або юридичних осіб (для тих, хто не складає ЄВІ)

 

Етапи вступної кампанії Денна форма та заочна форми навчання
Прийом заяв та документів 10 серпня – 21 серпня 2020 року
Проведення вступних випробувань в Університеті 22 серпня – 29 серпня 2020 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 31 серпня 2020 року
Строки виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 12 вересня 2020 року
до 16:00 18 вересня 2020 року
Строки зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб* у декілька сесій:
до 14:00 14 вересня 2020 року
до 14:00 19 вересня 2020 року

* у межах вакантних ліцензійних місць