Про факультет

Факультет хімії, біології і біотехнологій був створений об’єднанням біологічного факультету, навчально-наукового інституту хімії (до 01.03.2018 р. хімічного факультету), кафедри педагогіки та управління освітою та кафедри фізичного виховання і спорту 01.09.2019 р.

Історія обох факультетів налічує більше 50 років (рік заснування – 1965).

Факультет хімії, біології і біотехнологій має високопрофесійний викладацький склад: професори й доценти, переважна більшість яких є його випускниками. На даний момент деканом факультету є д-р хім. наук, проф. Шендрик Олександр Миколайович.

Конкурентна перевага факультету хімії, біології і біотехнологій – підготовка професіоналів з хімії та біохімії, дипломи яких визнаються не лише в Україні, а й роботодавцями університетів та наукових центрів США, Канади, Європейського союзу, Ізраїлю та інших країн світу.

Факультет хімії, біології і біотехнологій – це структурний підрозділ Донецького національного університету імені Василя Стуса, основним завданням якого є підготовка висококваліфікованих професіоналів через освітню та наукову діяльність в областях хімії, біології, екології, освіти і дотичних до них інноваційних сферах інженерії та біотехнологій. Випускник факультету має демонструвати високий рівень професійних знань і компетентностей, комунікабельність, вихованість, толерантність, духовність, культуру поведінки у відносинах з державою і громадянським суспільством та бути готовим до швидкоплинних змін структури ринку праці і навчання протягом життя.

Напрями і завдання розвитку факультету в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету:

  • Збільшення кількості і підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти та наповнення змісту освітнього процесу сучасним контентом.
  • Створення умов для зміцнення кадрового потенціалу за всіма напрямами освітньо-наукової діяльності кафедр.
  • Розвиток діючих і створення нових освітніх програм (ОП) та наукових шкіл з широким залученням стейкхолдерів.
  • Вибудова взаємовідносин між учасниками освітньо-наукового процесу на принципах академічної свободи і академічної доброчесності.
  • Розвиток міжнародних зв’язків та академічної мобільності студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних працівників.
  • Об’єднання колективу факультету навколо ідеї його розбудови як високоспеціалізованого академічного осередку сучасного європейського університету за біолого-природничим спрямуванням.

Кафедри

Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки

Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Навчально-науковий центр експериментальної хімії

Кафедра біофізики та фізіології

Кафедра ботаніки та екології

Декан факультету

Шендрик Олександр Миколайович

професор кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки, д-р хім. наук, професор

Шановні студенти!

Вся інформація, яка безпосередньо стосується поточних моментів навчального процесу: розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів і так далі, розташована на порталі факультету.

Історія факультету

Факультет хімії, біології і біотехнологій ДонНУ імені Василя Стуса вперше відчинив свої двері для студентів у далекому 1965 році – році заснування університету (у 1965 році – біологічний і хімічний факультети).