Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Для виконання вимог на зарахування для здобуття ОС «Магістр» до Донецького національного університету імені Василя Стуса необхідно подати такі документи: 

1. Заява, мотиваційний лист (подаються в електронному вигляді через сервіс vstup.edbo.gov.ua)*. Під час виконання вимог до зарахування ці електронні документи видруковуються з бази і підписуються вступником.

2. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

3. Копія довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки)

4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер)

5. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487

6. Оригінал і копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

7. Екзаменаційний листок та екзаменаційну картку ЄВІ/ЄФВВ у зазначених Правилами прийому випадках. 

8. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

 *Заяви та мотиваційні листи на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту або реєстраційних даних учасника тестових вступних випробувань, яке здійснювалося Українським центром оцінювання якості освіти. У такому випадку додаються копії документів, що вказують на зміну паспортних даних.
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються лише за наявності оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно) або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту, здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерства освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504)