Бортник Микита Олегович

Бортник Микита Олегович

Завідувач навчально-наукової лабораторії морфофізіологічних дисциплін і психофізіології

Досягнення

  • Закінчив у 2015 році Донецький національний університет, здобув ступінь магістра за спеціальністю 8.04010212 «Фізіологія людини і тварин» і здобув кваліфікацію «фізіолог».

Наукометричні бази даних

Тези

  1. Кременська Л.В., Ермішев О.В. , Бортник Н.О. «Швидкість накопичення тепла визначає терміни викиду березою алергенного пилку». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2016» (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2016). Запоріжжя, 2016. С.71.
  2. Білоус О.С., Бортник Н.О. «Циркадні ритми розповсюдження спор грибів у атмосферному повітрі міста Вінниця». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації – 2016» (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2016). Запоріжжя, 2016. С.59-60.
  3. Бортник М.О., Кулик І.М. «Вплив температури культивування на ріст та молокозсідальну активність штамів Trametes versicolor». Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С.30-31.
  4. Бортник М.О. «Зміни показників середнього артеріального тиску та серцевого індексу у підлітків різної статі залежно від конституційних особливостей будови тіла». Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С.328-329.
  5. Д.С. Гаркуша, Т.В. Козенюк, Н.О. Бортник. «Влияние l-тироксина на проявление эффектов дексаметазона на состояние синаптической передачи в скелетной мышце белых крыс». Біологія: від молекули до Біосфери: матеріали VII міжнародної конференції молодих учених (м. Харків, 20 – 23 листопада, 2012 року). Харків: ФОП Шаповалова Т.М., 2012. C.105-106.
  6. Т.В. Козенюк, Н.О. Бортник. «Влияние хронического введения дексаметазона на некоторые параметры функционального состояния скелетной мышцы белых крыс». Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English): матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів присвячених 20-річчю заснування медичного інституту (10-12 квітня 2012, м. Суми). Суми: Сумський державний медичний університет, 2012. С.87-88.