Борячук Інна Василівна

Борячук Інна Василівна

завідувач навчально-наукової лабораторії зоології безхребетних та хребетних тварин

Досягнення

 • Закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю ВН № 32050932 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобула кваліфікацію викладача географії.
 • Закінчила Інститут післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 12 ДСК № 248055 «Менеджмент організації і адміністрування».
 • Посвідчення АДМ 623/18 щодо володіння державною мовою видано Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, безстрокове.
 • Посвідчення щодо перевірки на знання законів і нормативних актів з охорони праці, профілактики травматизму, охорони здоров’я, пожежної безпеки видано Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, безстрокове.

Наувометричні бази даних

 

Наукові публікації

 1. Бігун П. П., Борячук І.В. Організаційно-економічні основи ефективного розвитку молочного під комплексу у Вінницькому регіоні. Журнал «Регіональна бізнес –економіка та управління». Україна, 2015. С.30-32.

Тези

 1. Pavlo Bihun, Boriachuk Inna. The current state of the environment in the Vinnitsa region. 2ND International Conference «Smart Bio». (03-05 May 2018 year,. Kaunas. Lithuania). Kaunas, Lithuania, 2018. P. 256.
 2. Борячук І.В., Єрмішев О.В., Родінкова В.В. Контроль спалахів сезонної алергії до пилку Ambrosia за допомогою моделювання та алергопрогнозу. Збірник наукових праць.VI-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. (м. Вінниця, Україна 2017).
 3. Борячук И.В. Голушко В.М., Голушко А.В., Пилюк В.Н., Ситько А.В. Экономическая оценка кормов по содержанию «Идеального» протеина. Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.,). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 139-142.
 4. Борячук И.В. Голушко В.М., Голушко А.В., Пилюк В.Н. Рапс в кормлении животных. Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р.,). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 128-132
 5. Борячук І.В., Бігун П.П. Використання закваски «СЕSKA-STAR» у виробництві сиру російського. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р.). Вінниця: ДРУК, 2016. С 28-29.
 6. Бігун П. П., Дрозд І.В., Борячук І.В. Рівень розвитку економіки області та її перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Перспективи розвитку регіональної економіки, права та менеджменту» (м. Вінниця, 23-24 квітня 2015 року). Вінниця. Україна, 2015.

Науково-дослідна робота

 1. Розробка рецептур, технологій виробництва комбікормів та лікувально-профілактичних препаратів з проведення моніторингу якості води у водоймах з метою їх рибогосподарського використання. Бігун П. П., Овчинникова Ю. Ю., Березовський І. В., Панько В. В., Борячук І. В., Сотник О. П. 2017-2019 роки.
 2. Отримання ТУ написання рекомендацій для рибогосподарських підприємств та провадження актів наукових досліджень в рибогосподарських підприємств.