Mashtaler Oleksandra

Mashtaler Oleksandra

Head of the Department of Botany and Ecology, Associate Professor of Botany and Ecology, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Achievement

 • She graduated from Donetsk National University with a degree in “Ecology and Environmental Protection”, qualification: ecologist, teacher of biology, chemistry and ecology.
 • She received the degree of Candidate of Biological Sciences, defending a dissertation on “Biomonitoring by Bryophyta species of technogenously transformed environment of south-east of Ukraine” in the speciality 03.00.16 – Ecology and the title of associate professor of botany and ecology.
 • Teaches students of the Faculty of Biology courses in botany, environmental monitoring, genetics, eco-network.

Scientometric databases

Scientific publications

 1. Mashtaler O.V., Kudlaiev R.Iu. Osoblyvosti zrostannia ta poshyrennia mokhopodibnykh v umovakh m. Vinnytsia. Visnyk SNT DonNU imeni Vasylia Stusa. Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa, 2016., Tom 2, №8. 175–180 s.
 2. Zinchenko Yu.V., Mashtaler O.V., Safonov A.I., Fedotov O.V., Velyhodska A.K. Sposib indykatsii zabrudnennia atmosfernoho povitria za dopomohoiu vyznachennia kilkisnoho vmistu polifenoliv u hametofitakh mokhopodibnykh / Pat. 92028 Ukrainy, MPK A99Z 99/00. zaiavnyk ta vlasnyk patentu Donetskyi natsionalnyi universytet. – № u201402042; zaiavka 28.02.2014; opubl. 25.07.2014, Biul. № 14.
 3. Mashtaler O.V., Holyk H.M. Spetsyfika rozpodilu lyshainykiv donetskoi oblasti na ekolohichni hrupy za typom substratu Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu. 2011.1 (11). S. 81-85.
 4. Hlukhov O.Z., Mashtaler O.V., Zadorozhna D.V. «Sposib otsinky stupenia zabrudnennia atmosfernoho povitria iz zastosuvanniam transplantativ mokhiv» (zaiavka № u 200902264).Zaiavnyk ta vlasnyk patentu Donetskyi natsionalnyi universytet. – № u 2008 08300; zaiavka 19.06.2008; opubl. 12.01.2009, Biul. №1
 5. Hlukhov O.Z., Mashtaler O.V. Bioindykatsiia tekhnohennoho zabrudnennia navkolyshnoho seredovyshcha pivdennoho skhodu Ukrainy. Donetsk: Vyd-vo Nord-Pres.
 6. Mashtaler O.V., Zadorozhna D.V Zminy morfometrychnykh pokaznykiv transplantativ mokhiv yak indykator zabrudnennia atmosfernoho povitria Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu. Mizhvidomchyi zbirn. naukovykh prats. Donetsk DonNU, 2008. S. 71-77
 7. Mashtaler O.V., Osokova O.S. Kharakter vplyvu vodnykh vytiazhok Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. ta Polytrichum piliferum Hedw. na rist prorostkiv Pinus sylvestris L. Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu. Mizhvidomchyi zbirn. naukovykh prats. Donetsk DonNU, 2008. S. 77-83
 8. Mashtaler O.V., Zadorozhna D.V. Morfolohichni zminy transplantativ mokhiv yak reaktsiia na zabrudnennia povitria promyslovoho rehionu.Chornomorsk. bot. zh. 2008. T.4. 10. S.237-243
 9. Bespalova S.V., Horetskyi O.S., Hlukhov O.Z, Lialiuk N.M., Safonov A.I., Mashtaler O.V. ta in. Aprobuvannia sposobiv bioindykatsii ekolohichnoho stanu Donbasu. Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu. 2008. S. 13-24
 10. Hlukhov O.Z., Mashtaler O.V. Indykatsiia tekhnohennoho zabrudnennia seredovyshcha iz zastosuvanniam mokhiv. Promyslova botanika, 2007. Vыp. 7. S.3-10.
 11. Mashtaler O.V. Morfolohichna minlyvist Aulacomnium palustre (Hedw.) Schnaegr. (Aulacomniaceae, Bryopsida) v umovakh antropohenno transformovanoho seredovyshcha pivdennoho skhodu Ukrainy. Chornomorskyi botanichnykh zhurnal. 2006. T.2. №1. S. 79-86.
 12. Mashtaler O.V. Mokhopodibni antropohennykh kompleksiv pivdennoho skhodu Ukrainy. Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu. 2005. S.41-48.