Гетьман Євген Іванович

Гетьман Євген Іванович

професор кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, доктор хімічних наук, професор

Досягнення

У 1959 р. закінчив хімічний факультет Донецького індустріального інституту (пізніше ДПІ, а зараз ДВНЗ «ДНТУ») за спеціальністю «Хімічна технологія». У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – «неорганічна хімія». У 1988–2011 рр. був завідувачем кафедри неорганічної хімії Донецького національного університету. Підготував більше 10 кандидатів хімічних наук у тому числі аспірантами з Алжиру, Ємену та Іраку. Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії наступні дисципліни «Кристалохімія», «Хімія твердого тіла», «Рентгенофазовий аналіз», «Кристалохімія потрійних неорганічних сполук», «Ізоморфні заміщення атомів у кристалах» тощо.

Наукометричні бази даних:

Наукові публікації

  1. Get’man E.I., Chebyshev K.A., Ardanova L.I., Pasechnik L.V. Synthesis, Structure Refinement and Conductivity of Ln2-xCdxMoO6-x/2 // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – P. 45-50. http://www.scientific.net/SSP.230.45
  2. Get’manI., Loboda S.N., Ignatov A.V., Prisedsky V.V., Abdul Jabar M.A.B., Ardanova L.I. Isomorphous Substitution of Rare-Earth Elements in Lacunary Apatite Pb8Na2(PO4)6 // Inorganic Chemistry. ‒ 2016. ‒Vol. 55, No. 5. ‒ Р. 2165-2173. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.inorgchem.5b02571
  3. Get’man E.I., Ignatov A.V., Prisedsky V.V., Borysova K.V. Complete and limited substitution of rare-earth elements in apatite silicates La(9–x)Lnx(SiO4)6O1.5 // Solid State Sciences. – 2018. – Vol. 76. – P. 8–14. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293255817307070
  4. Get’man E.I., Radio S.V., Ardanova L.I. Predicting the Phase Stability of Sc1–xLnxPO4 (Ln = Gd–Lu, Y) Zircon-Structured Solid Solutions // Inorganic Materials. – 2018. – Vol. 54, No. 6. – P. 596–600. DOI: 10.1134/S0020168518060031
  5. Get’manE.I., Radio S.V., Ignatova L.B., Ardanova L.I. Energies of Mixing (Interaction Parameters), Substitution Limits, and Phase Stability of Solid Solutions Lu1–xLnxVO4 (Ln = Ce–Yb, Sc, Y) // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 2019. – Vol. 64, No. 1. – P. 118–124. DOI: 10.1134/S0036023619010091