Кашуба Анастасія Ігорівна

Кашуба Анастасія Ігорівна

завідувач навчальної лабораторії з кристалохімії та хімії твердого тіла кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса у 2018 році за спеціальністю «Хімія». Навчання поєднувала з роботою лаборанта кафедри неорганічної та аналітичної хімії.

Наукові інтереси

Розробка та забезпечення лабораторних практикумів з навчальних дисциплін: «Будова речовини як основа реакційної здатності», «Методи моделювання в неорганічній хімії. Методи моделювання в органічній хімії», забезпечення  умов для вдосконалення виконання курсових та магістерських робіт, наукової роботи аспірантів.

Ще під час навчання виконувала дослідження в рамках НДРС, які були присвяченні синтезу, будові, люмінесцентним властивостям апотитоподібних сполук та вивченню процесів ізоморфного заміщення в катіонній підгратці.

Отриманні результати дозволи їй прийняти участь у ряді вітчизняних та міжнародних конференцій.

Наукові публікації

  1. К.В. Борисова, А.І. Кашуба, Б.В. Шульжук, Є.І. Гетьман. Подвійні силікати рідкісноземельних елементів зі структурою апатиту. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр.
  2. E.V.Borisova, E.  I.  Get’man, A.I.Kashuba. Аpplying a sol-gel method for the synthesis of double silicate apatite structure. Тези доп. 5-та Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2017). – Чернівці, Україна, 2017 р. (23-26 серпня 2017 р.)
  3. Гетьман Є.І., Борисова К.Б., Кашуба А.І., Шульжук Б.В. Одержання і вивчення NaGd9(SiO4)6O2. Тези доп. X Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». – Вінниця, 2017 р. (27-29 березня 2017).
  4. Кашуба А.І., Борисова К.Б., Печаліна  Є.І. Синтез і дослідження властивостей подвійних силікатів лужних металів та празеодиму. Тези доп. XI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». – Вінниця, 2018  р. (27-29 березня 2018).